Mozdulj! Segíts! Szeress!

Mozdulj! Segíts! Szeress!

Ezek a vezényszavak indították cselekvésre gyülekezetünk szorgos tagjait, akik idén is bekapcsolódtak a Szeretethíd önkéntesprogramba. Kárpát-medence szerte több ezer önkéntes ragad ilyenkor seprűt, ecsetet, oszt süteményt, vagy éppen ölelést, látogat, viszi Isten Igéjét. Mi is ezt tettük. A főtéri találkozó után önkénteseink három irányba indultak, mindhárom csapat gyülekezeti tagokkal, és gimnazistákkal karöltve. Kovács Tímár Ildikó lelkésznő vezetésével sorra látogatták gyülekezetünk azon tagjait, akik már csak ritkábban, vagy egyáltalán nem tudnak…folytatás…

104 év Isten és az emberek előtt

104 év Isten és az emberek előtt

Isten éltesse gyülekezetünk legidősebb tagját, a ma 104 éves Tamás Ilonka nénit! „Tiszteld az öregnek Galambősz haját, Hallgasd meg, amit mond, Intő szép szavát! Az a galambősz haj: Ezüst korona. Az az intő szép szó Arany iskola.” (ismeretlen) A sokak tanító nénijére ma különösen is nagy szeretettel és tisztelettel gondolva, azt kívánjuk, hogy az Úristen áldása kísérje, szeretete oltalmazza, gondviselő kegyelme óvja életének minden napján!

Tavaszi gyalogtúra

Tavaszi gyalogtúra

Budakeszi testvérgyülekezetünkkel közösen tavaszi gyalogtúrát szervezünk, amelyre minden természetjárót sok szeretettel hívunk. A túra Dobogókőről indul, a Rám-szakadékon keresztül, és Dobogókőre térünk vissza (egy másik útvonalon). Közepes nehézségű túráról van szó, az útvonal nagy része erdei séta, viszont a Rám-szakadékban egyes helyeken létrán, vagy láncba kapaszkodva lehet csak tovább haladni, tehát némi erőnlétet, és zárt cipőt igényel, lehetőleg olyat, ami a bokát is tartja. A túra során mindenki maga gondoskodik…folytatás…

Szószékcsere

Szószékcsere

A Gömöri Református Egyházmegye lelkészei 2016. május 22-én immár hagyományosan újra elcserélik szószékeiket. Mindazon lelkészek, akik bekapcsolódnak a szószékcserébe ezen a vasárnapon nem a saját gyülekezetükben, hanem a számukra kijelölt helyen fognak szolgálni. Gyülekezetünkbe ezúttal Szaszák Malvin gömörhorkai lelkipásztor érkezik, Mikos Tamás beosztott lelkész Királyiba, Kovács Tímár Ildikó lelkipásztor Alsókálosára és Felsővályba, Molnár Sándor lelkipásztor pedig Naprágyra megy szolgálni. A szószékcserében résztvevő lelkészek beosztása: Bihari László Richárd – Gömörhorka; Fazekas…folytatás…

Ballag már…

Ballag már…

A Tompa Mihály Református Gimnázium szeretettel hív minden kedves érdeklődőt a ballagási ünnepélyes istentiszteletre, amelyre május 13-án kerül sor templomunkban 11.00 órakor. A nagy próbatételek még csak ezután következnek, de addig is támogassuk a végzős diákokat imádságban. A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Préd 7,14

Az elmúlt 10 nap margójára…

Az elmúlt 10 nap margójára…

Alkalmakban gazdag időszakot tudhat maga után református közösségünk. Miután Istennek már köszönetet mondtunk a megtapasztalt áldásokért, úgy éreztem illő, hogy legalább címszavakban itt is megemlékezzünk ezekről. 2016. április 30-án (szombaton) egyházmegyei közgyűlésen vett részt gyülekezetünk elöljárósága Felsővályban, ahol többek között meghallgathattuk Nagy Ákos Róbert esperes úr éves jelentését egyházmegyénk életéből. A gyűlés után részt vehettünk Borbás Barna testvérünk képkiállításának megnyitásán, ahol elámultunk azon, milyen tehetséggel áldotta meg az Úristen gyülekezetünk…folytatás…

Megújult a Győry Dezső emléktábla

Megújult a Győry Dezső emléktábla

A Rimaszombati Városnapok alkalmával 2016. május 5-én dr. Jozef Šimko polgármester ünnepélyes keretek között a városkertben leleplezte a megújult Győry Dezső emléktáblát. Az alkalmon Csomósné Melczer Éva Tisztelet a költőnek címmel mondott ünnepi beszédet, Pákó Mária pedig a költő több megzenésített versét adta elő. A Rimaszombati Református Egyházközség Presbitériuma az emléktábla felújításához szükséges anyagi források biztosítására még az elmúlt évben gyűjtést szervezett. Az emléktábla felújítását támogatták: Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya,…folytatás…

Majális

Majális

A Tompa Mihály Református Gimnázium minden érdeklődőt szeretettel vár kultúrműsorára, mely ebben az évben a Majális nevet kapta. A műsor 2016 május 4-én, délután 17:00 órakor lesz megtartva a Városi Művelődési Központ színháztermében. A változatos programot, melyet a gimnázium diákjai és tanárai készítettek, mindenki megtekintheti, aki szeretne ily módon betekintést nyerni az iskola életébe.

Keresztelés

Keresztelés

Április folyamán Mihály Benjamin és Šefánik Peter részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)