Halottaink

Halottaink

Januárban özvegy Kocsis Istvánné született Runyay Erika 74 éves nőtestvérünket, Vasko László 62 éves férfitestvérünket és Varga Miklós 29 éves férfitestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által…folytatás…

A hülyéje

A hülyéje

Presbitériumunk döntése alapján egyházközségünk nyolc darab bérletet vásárolt a Miskolci Nemzeti Színház 2016/2017-es évadára. A vásárolt bérlet ötödik előadására – A hülyéje – bohózat – péntek 2017. február 24-én kerül sor. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és szeretné bérleteinket kihasználva megtekinteni az előadást, 10 € befizetésével jelentkezzen a lelkészi hivatalban. A részvételi díj magában foglalja a bérlet árának az adott előadásra eső részét és az útiköltséget. A hülyéje – bohózat Időpont:…folytatás…

Anna Karenina

Anna Karenina

Presbitériumunk döntése alapján egyházközségünk nyolc darab bérletet vásárolt a Miskolci Nemzeti Színház 2016/2017-es évadára. A vásárolt bérlet negyedik előadására – Anna Karenina – romantikus táncjáték – péntek 2017. január 20-án kerül sor. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és szeretné bérleteinket kihasználva megtekinteni az előadást, 10 € befizetésével jelentkezzen a lelkészi hivatalban. A részvételi díj magában foglalja a bérlet árának az adott előadásra eső részét és az útiköltséget. Anna Karenina – romantikus…folytatás…

(Egy nem annyira) csendes éj

(Egy nem annyira) csendes éj

Karácsony böjtje idén is mozgalmas volt gyülekezetünkben, mindenki komolyan vette egymás megajándékozását, természetesen nem megfeledkezve arról, aki a legnagyobb ajándékot adta nekünk karácsonykor. Az ige hirdetésébe a legkisebbektől kezdve szinte minden korosztály bekapcsolódott. A gyerekek előadták a karácsonyi műsorukat, amire előtte hetekig készültek Kovács Tímár Ildikó lelkésznő és szorgos anyukák vezetésével, énekben mondott köszöntőt gyülekezetünk kórusa, és hangzott a szószékről is az evangélium. Aki lemaradt volna, most meghallgathatja az istentiszteleten…folytatás…

Alkalmaink a karácsonyi ünnepkörben

Alkalmaink a karácsonyi ünnepkörben

Hétfő, 2016. december 19. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Kedd, 2016. december 20. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Szerda, 2016. december 21. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – gyülekezeti terem – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Csütörtök, 2016. december 22. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Péntek, 2016. december 23. – 17.00 óra – bűnbánati…folytatás…

Ünnepvárás gyülekezünkben

Ünnepvárás gyülekezünkben

Egy ideje Juhász Gyula verse cseng a fülemben: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. …Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. …És valahol csak kétkedő beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk…folytatás…

Kivilágos kivirradtig

Kivilágos kivirradtig

Presbitériumunk döntése alapján egyházközségünk nyolc darab bérletet vásárolt a Miskolci Nemzeti Színház 2016/2017-es évadára. A vásárolt bérlet harmadik előadására – Kivilágos kivirradtig – Istvánnap két részben – péntek 2016. december 23-án kerül sor. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és szeretné bérleteinket kihasználva megtekinteni az előadást, 10 € befizetésével jelentkezzen a lelkészi hivatalban. A részvételi díj magában foglalja a bérlet árának az adott előadásra eső részét és az útiköltséget. Kivilágos kivirradtig –…folytatás…

Egy kiszállás margójára

Egy kiszállás margójára

Az egyházi év utolsó hétvégéjén a Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiájának küldöttsége érkezett hozzánk „kiszállásra”, akik a november 20-i vasárnap délelőtti istentiszteleten szolgáltak közöttünk – Igével, énekkel, imával, versekkel, bizonyságtétellel. Hálásak vagyunk Istennek, a találkozás öröméért, az igei üzenet áldásáért, minden közösen eltöltött pillanatért. Vendégeink maguk fogalmazták meg emlékeiket a nálunk töltött két napról: „Akkor mindenki hallotta?! Holnap 14 óra 00 perckor indulunk!” – hangzott a kijelentés 2016. november 18-án este…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

November hónap folyamán Lendvorski Krisztina Blanka részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)