Templomok éjszakája

Templomok éjszakája

Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. Jel 21,25 Templomunk szokatlan nyitva tartásával szeretnénk bekapcsolódni a Templomok éjszakája című rendezvénybe, és egy különleges eseménnyel várunk mindenkit. Ha egész éjszaka nem is, de estébe nyúlóan gyűlünk egybe a templomban, hogy együtt dicsőítsük Istent. Szeretnénk, ha a templomba járókon kívül még sokan (sőt mindenki) megismerné Istenünket, és ha eljönnek, akkor a templomunkat is, egy dicsőítő est keretén belül. Kérjük, hogy…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Május folyamán Tóth Krisztián, Kovács Olivér, Farkas Dávid és Makšiová Sofia Carolina részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Házasságkötés

Házasságkötés

Egyházközségünkben május hónap folyamán Molnár Kinga és Batta Zoltán kötöttek házasságot. „Ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg: néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.” Ruth 1,16–17

Mozdulj! Segíts! Szeress!

Mozdulj! Segíts! Szeress!

Ezek a vezényszavak indították cselekvésre gyülekezetünk szorgos tagjait, akik idén is bekapcsolódtak a Szeretethíd önkéntesprogramba. Kárpát-medence szerte több ezer önkéntes ragad ilyenkor seprűt, ecsetet, oszt süteményt, vagy éppen ölelést, látogat, viszi Isten Igéjét. Mi is ezt tettük. A főtéri találkozó után önkénteseink három irányba indultak, mindhárom csapat gyülekezeti tagokkal, és gimnazistákkal karöltve. Kovács Tímár Ildikó lelkésznő vezetésével sorra látogatták gyülekezetünk azon tagjait, akik már csak ritkábban, vagy egyáltalán nem tudnak…folytatás…

104 év Isten és az emberek előtt

104 év Isten és az emberek előtt

Isten éltesse gyülekezetünk legidősebb tagját, a ma 104 éves Tamás Ilonka nénit! „Tiszteld az öregnek Galambősz haját, Hallgasd meg, amit mond, Intő szép szavát! Az a galambősz haj: Ezüst korona. Az az intő szép szó Arany iskola.” (ismeretlen) A sokak tanító nénijére ma különösen is nagy szeretettel és tisztelettel gondolva, azt kívánjuk, hogy az Úristen áldása kísérje, szeretete oltalmazza, gondviselő kegyelme óvja életének minden napján!

Tavaszi gyalogtúra

Tavaszi gyalogtúra

Budakeszi testvérgyülekezetünkkel közösen tavaszi gyalogtúrát szervezünk, amelyre minden természetjárót sok szeretettel hívunk. A túra Dobogókőről indul, a Rám-szakadékon keresztül, és Dobogókőre térünk vissza (egy másik útvonalon). Közepes nehézségű túráról van szó, az útvonal nagy része erdei séta, viszont a Rám-szakadékban egyes helyeken létrán, vagy láncba kapaszkodva lehet csak tovább haladni, tehát némi erőnlétet, és zárt cipőt igényel, lehetőleg olyat, ami a bokát is tartja. A túra során mindenki maga gondoskodik…folytatás…

Szószékcsere

Szószékcsere

A Gömöri Református Egyházmegye lelkészei 2016. május 22-én immár hagyományosan újra elcserélik szószékeiket. Mindazon lelkészek, akik bekapcsolódnak a szószékcserébe ezen a vasárnapon nem a saját gyülekezetükben, hanem a számukra kijelölt helyen fognak szolgálni. Gyülekezetünkbe ezúttal Szaszák Malvin gömörhorkai lelkipásztor érkezik, Mikos Tamás beosztott lelkész Királyiba, Kovács Tímár Ildikó lelkipásztor Alsókálosára és Felsővályba, Molnár Sándor lelkipásztor pedig Naprágyra megy szolgálni. A szószékcserében résztvevő lelkészek beosztása: Bihari László Richárd – Gömörhorka; Fazekas…folytatás…

Ballag már…

Ballag már…

A Tompa Mihály Református Gimnázium szeretettel hív minden kedves érdeklődőt a ballagási ünnepélyes istentiszteletre, amelyre május 13-án kerül sor templomunkban 11.00 órakor. A nagy próbatételek még csak ezután következnek, de addig is támogassuk a végzős diákokat imádságban. A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Préd 7,14

Az elmúlt 10 nap margójára…

Az elmúlt 10 nap margójára…

Alkalmakban gazdag időszakot tudhat maga után református közösségünk. Miután Istennek már köszönetet mondtunk a megtapasztalt áldásokért, úgy éreztem illő, hogy legalább címszavakban itt is megemlékezzünk ezekről. 2016. április 30-án (szombaton) egyházmegyei közgyűlésen vett részt gyülekezetünk elöljárósága Felsővályban, ahol többek között meghallgathattuk Nagy Ákos Róbert esperes úr éves jelentését egyházmegyénk életéből. A gyűlés után részt vehettünk Borbás Barna testvérünk képkiállításának megnyitásán, ahol elámultunk azon, milyen tehetséggel áldotta meg az Úristen gyülekezetünk…folytatás…