Keresztelés

Keresztelés

Júliusban Kovács Attila és Piskáčková Bianka részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Július folyamán Fazekas Barnáné született Borsos Valéria 86 éves nőtestvérünket és özv. Šesták Rudolfné született Ibos Jolán 90 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az…folytatás…

Idén is Vakációs bibliahetet tartottunk

Idén is Vakációs bibliahetet tartottunk

Gyülekezetünkben mindig július első hetében kerül megrendezésre a nyári vakációs bibliahét. Ez azt jelenti, hogy idén sem volt elképzelhető, hogy elcsendesednek a nyári szünet első napjai a Tompa Mihály Református Gimnázium épületében, udvarán, tornatermében… Hetven bejelentett gyermeket vártak a bibliahét lelkes vezetői hétfőn reggel, akik 5 híján becsülettel meg is érkeztek. A tizenöt vezető pontos idő és munkabeosztással átvette, és azonnal „gondjaiba” vette őket. Egy napnak a menete általánosan az…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Júniusban Hajdú Lili, Krišteková Lea és Krišteková Ema részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Június folyamán Kusza István 89 éves férfitestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”

Keresztelés

Keresztelés

Májusban Kerekeš Adela és Mikos Teodóra Róza részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Május folyamán özvegy Kálosi Györgyné született Tankó Rózsa 91 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó…folytatás…

Halottaink

Halottaink

Április folyamán özv. Krejcsi Jánosné született Molnár Margit 90 éves nőtestvérünket, valamint Tömösváry Lászlóné született Péter Edit 68 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az…folytatás…

Alsópokorágyra megyünk istentiszteletre

Alsópokorágyra megyünk istentiszteletre

A Rimaszombati Református Egyházközség presbitériuma 2010-ben jóváhagyta, hogy megemlékezve arra a 13 esztendőre (1771–1784) amíg Rimaszombatban tiltva volt a református vallás gyakorlása, az egyházközség tagjai minden év húsvétot követő vasárnapján közösen Jánosiban, Alsópokorágyon vagy Zeherjén vesznek részt istentiszteleten. Gyülekezetünk 2019-ben a húsvétot követő vasárnapon (2019. április 28-án) az Alsópokorágyi Református Egyházközségben vesz részt istentiszteleten. A rendhagyó istentisztelet 10.30 órakor kezdődik, igehirdetéssel Mikos Tamás beosztott lelkipásztor szolgál. Kérjük testvéreinket, hogy tíz…folytatás…