Gyülekezeti kórusunk első szolgálata

Gyülekezeti kórusunk első szolgálata

A Tornaljai Református Egyházközség adott otthont a Gömöri Református Egyházmegye XV. Egyházmegyei kórustalálkozójának. Miben volt más az idei találkozó, mint a többi? Egész biztosan sok mindenben, de ami nekünk, rimaszombatiaknak fontos: tizenöt év után most először gyülekezetünk kórussal is képviseltette magát. Más szavakkal: a tavasszal alakult gyülekezeti kórus Kónya Katalin vezetésével túl van az első nyilvános szereplésen. Hamarosan itthon is hallhatjuk őket. Addig is hallgassuk felvételről. Az alábbi videó az…folytatás…

Prágában a helyzet…

Prágában a helyzet…

A tanévkezdés általában nem egy várva várt időszak a diákok életében, ez alól talán a konfirmandusaink lehetnek kivételek, ugyanis szeptember elején rendszeresen Prágába látogatunk velük egy (nagyon) hosszú hétvégére. Idén már hatodik alkalommal szerveztük meg a találkozót, ahol a Rimaszombatban konfirmáció oktatáson részt vevő fiatalok és a vlotho-i testvérgyülekezetünk fiataljai megismerkedhetnek egymással. Az együttlétnek volt igei és turisztikai része is, az idei téma arról szólt, hogy miért ne akarjunk más emberré…folytatás…

Évadkezdő bibliaóra

Évadkezdő bibliaóra

2016. szeptember 19-én, hétfőn, a szokott időben 16:00 órától megtartottuk évadkezdő bibliaóránkat gyülekezetünk parókiáján. A hosszúra nyúlt nyári szünet után, az Ige után szomjazó lelkes kis csapattal mindenekelőtt közösen énekeltünk, majd az aznapra kijelölt igeszakasz üzenetét kerestük, végül közös imádsággal zártuk alkalmunk „hivatalos” részét. Mielőtt a kötetlenebb beszélgetésre sor került volna, Ica nénink ügyes tanító néniként az Emlékezés című verset olvasta fel, s ezzel mintegy átvezetett minket a kötetlenebb részébe…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Augusztus folyamán Hazír Dorothy részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Házasságkötés

Házasságkötés

Egyházközségünkben augusztus hónap folyamán Kovács Hajnalka és Gulyás Attila kötöttek házasságot. „Ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg: néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.” Ruth 1,16–17

Halottaink

Halottaink

Augusztusban dr. Tamás Aladárné született Szűcs Ilona 104 éves nőtestvérünket és özv. Gálik Józsefné született Ríz Ilona 91 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az…folytatás…

Dr. Tamás Aladárné Ilonka néni

Dr. Tamás Aladárné Ilonka néni

„Uram te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre” Zsolt 90,1 Gyülekezetünk legidősebb tagja, a 104 éves Tamás Ilonka néni tegnap örökre elköltözött tőlünk. Földi otthonából, egyenesen a mennyei honba. Egy olyan hazába, ahová hitünk szerint már itt a földön megszerezte a polgárjogot. Csak úgy csendesen. Akkor, amikor elfogadta Istenünk szabadítását, amit Fiában mindenki számára elkészített. Ilonka néni hosszú élete tanúsága annak, hogy a Mindenható is  szerette őt, kedvét lelte életében, munkásságában, kiállásában. Mi,…folytatás…

Halottaink

Halottaink

Júliusban Lajka István 59 éves férfitestvérünket és özvegy Rohács Istvánné született Klement Mária 87 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van,…folytatás…

Útinapló Egerből

Útinapló Egerből

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Példabeszédek 3,5-6 Útinapló 2016. július 23. 6:45. Az Aranybika parkolójában több mint 100 ember. Mindannyian kirándulók. Ki Bükkszékre, ki Egerbe. Gyülekezetünk kis csapatának úticélja, az utóbbi. Az időjárás kellemes, a hangulat jó. 7:00. Már mindannyian az autóbuszban vagyunk. 38 lelkes kiránduló. Megtörténik a napi programismertetés: pénzváltás, vár látogatás, strandolás vagy egyéb…folytatás…