Ünnepvárás gyülekezünkben

Ünnepvárás gyülekezünkben

Egy ideje Juhász Gyula verse cseng a fülemben: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. …Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. …És valahol csak kétkedő beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk…folytatás…

Kivilágos kivirradtig

Kivilágos kivirradtig

Presbitériumunk döntése alapján egyházközségünk nyolc darab bérletet vásárolt a Miskolci Nemzeti Színház 2016/2017-es évadára. A vásárolt bérlet harmadik előadására – Kivilágos kivirradtig – Istvánnap két részben – péntek 2016. december 23-án kerül sor. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és szeretné bérleteinket kihasználva megtekinteni az előadást, 10 € befizetésével jelentkezzen a lelkészi hivatalban. A részvételi díj magában foglalja a bérlet árának az adott előadásra eső részét és az útiköltséget. Kivilágos kivirradtig –…folytatás…

Egy kiszállás margójára

Egy kiszállás margójára

Az egyházi év utolsó hétvégéjén a Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiájának küldöttsége érkezett hozzánk „kiszállásra”, akik a november 20-i vasárnap délelőtti istentiszteleten szolgáltak közöttünk – Igével, énekkel, imával, versekkel, bizonyságtétellel. Hálásak vagyunk Istennek, a találkozás öröméért, az igei üzenet áldásáért, minden közösen eltöltött pillanatért. Vendégeink maguk fogalmazták meg emlékeiket a nálunk töltött két napról: „Akkor mindenki hallotta?! Holnap 14 óra 00 perckor indulunk!” – hangzott a kijelentés 2016. november 18-án este…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

November hónap folyamán Lendvorski Krisztina Blanka részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Mert egy nép azt mondta „ELÉG VOLT”!!!

Mert egy nép azt mondta „ELÉG VOLT”!!!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 2016. november 22-én (kedden) 18.00 órai kezdettel a rimaszombati református templomban is bemutatásra kerül az 1956-os tematikájú vándorkiállítással és előadással egybekötött koncert. A versekből és dalokból álló összeállítás bemutatásánál közreműködnek: Jónás Csaba (versmondó), Sipos Dávid (szaxofon), Vadkerti Imre (ének, gitár) és Zsapka Attila (ének, gitár). A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta. Emlékezzünk együtt! A belépés díjtalan,…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Október folyamán Kis Boglárka, Kis Benjamin Péter és Mencheri Mario részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Házasságkötés

Házasságkötés

Egyházközségünkben október hónap folyamán Kovács Tímea és Susik Imre kötöttek házasságot. „Ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg: néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.” Ruth 1,16–17

Csak az a szép zöld gyep…

Csak az a szép zöld gyep…

Ki ne emlékezne Poldi bácsi elhíresült mondására, aki 52 év parkőri szolgálat után nyugdíjba vonul, és folyton csak azt emlegeti, mennyire fog neki hiányozni az a szép zöld gyep. Az elmúlt héten nekem is eszembe jutott Poldi bácsi elhíresült mondata, hiszen az őszi napsütésben kizöldült a templomkert frissen vetett füve. Gyülekezetünk presbitériuma márciusi ülésén döntött a templomkert növényzetének megújításáról. A beteg és kiöregedett fákat és azok gyökérzetét eltávolították. A nyári…folytatás…

Viktória

Viktória

Presbitériumunk döntése alapján egyházközségünk nyolc darab bérletet vásárolt a Miskolci Nemzeti Színház 2016/2017-es évadára. A vásárolt bérlet első előadására – Viktória – operett – péntek 2016. november 18-án kerül sor. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és szeretné bérleteinket kihasználva megtekinteni az előadást, 10 € befizetésével jelentkezzen a lelkészi hivatalban. A részvételi díj magában foglalja a bérlet árának az adott előadásra eső részét és az útiköltséget. Viktória – operett Időpont: péntek –…folytatás…