Viktória

Viktória

Presbitériumunk döntése alapján egyházközségünk nyolc darab bérletet vásárolt a Miskolci Nemzeti Színház 2016/2017-es évadára. A vásárolt bérlet első előadására – Viktória – operett – péntek 2016. november 18-án kerül sor. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és szeretné bérleteinket kihasználva megtekinteni az előadást, 10 € befizetésével jelentkezzen a lelkészi hivatalban. A részvételi díj magában foglalja a bérlet árának az adott előadásra eső részét és az útiköltséget. Viktória – operett Időpont: péntek –…folytatás…

1956-ra emlékezünk

1956-ra emlékezünk

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmával gyülekezetünk tagjaiként is emlékezünk az 56-os hősökre. A Szövetség a Közös Célokért, a Rimaszombat és Vidéke Polgári Társulás, a Via Nova Ifjúsági Csoport Gömör, valamint a Rimaszombati Református Egyházközség szervezésében 2016. október 23-án a délelőtti istentisztelet keretén belül emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Az igehirdetés szolgálatát ezúttal Mikos Tamás beosztott lelkész végezte, ezt követően Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere, a…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Szeptember folyamán Ádám Dániel és Daniel Piskáček részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Házasságkötés

Házasságkötés

Egyházközségünkben szeptember hónap folyamán Rúgó Gabriella és Pataky Péter, valamint Karczag Katalin és Kázmér Zoltán kötöttek házasságot. „Ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg: néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.” Ruth 1,16–17

Halottaink

Halottaink

Szeptemberben Sonkoly Győző 73 éves férfitestvérünket, Styavina Gézáné született Veres Jolánka 75 éves nőtestvérünket, özvegy Kasza Istvánné született Oros Gizella 73 éves nőtestvérünket és Antal Barnabásné született Kubík Ágnes 69 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a…folytatás…

Az ember tragédiája

Az ember tragédiája

Presbitériumunk döntése alapján egyházközségünk nyolc darab bérletet vásárolt a Miskolci Nemzeti Színház 2016/2017-es évadára. A vásárolt bérlet első előadására – Az ember tragédiája – drámai költemény – péntek 2016. október 28-án kerül sor. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és szeretné bérleteinket kihasználva megtekinteni az előadást, 10 € befizetésével jelentkezzen a lelkészi hivatalban. A részvételi díj magában foglalja a bérlet árának az adott előadásra eső részét és az útiköltséget. Az ember tragédiája…folytatás…

Gyülekezeti kórusunk első szolgálata

Gyülekezeti kórusunk első szolgálata

A Tornaljai Református Egyházközség adott otthont a Gömöri Református Egyházmegye XV. Egyházmegyei kórustalálkozójának. Miben volt más az idei találkozó, mint a többi? Egész biztosan sok mindenben, de ami nekünk, rimaszombatiaknak fontos: tizenöt év után most először gyülekezetünk kórussal is képviseltette magát. Más szavakkal: a tavasszal alakult gyülekezeti kórus Kónya Katalin vezetésével túl van az első nyilvános szereplésen. Hamarosan itthon is hallhatjuk őket. Addig is hallgassuk felvételről. Az alábbi videó az…folytatás…

Prágában a helyzet…

Prágában a helyzet…

A tanévkezdés általában nem egy várva várt időszak a diákok életében, ez alól talán a konfirmandusaink lehetnek kivételek, ugyanis szeptember elején rendszeresen Prágába látogatunk velük egy (nagyon) hosszú hétvégére. Idén már hatodik alkalommal szerveztük meg a találkozót, ahol a Rimaszombatban konfirmáció oktatáson részt vevő fiatalok és a vlotho-i testvérgyülekezetünk fiataljai megismerkedhetnek egymással. Az együttlétnek volt igei és turisztikai része is, az idei téma arról szólt, hogy miért ne akarjunk más emberré…folytatás…

Évadkezdő bibliaóra

Évadkezdő bibliaóra

2016. szeptember 19-én, hétfőn, a szokott időben 16:00 órától megtartottuk évadkezdő bibliaóránkat gyülekezetünk parókiáján. A hosszúra nyúlt nyári szünet után, az Ige után szomjazó lelkes kis csapattal mindenekelőtt közösen énekeltünk, majd az aznapra kijelölt igeszakasz üzenetét kerestük, végül közös imádsággal zártuk alkalmunk „hivatalos” részét. Mielőtt a kötetlenebb beszélgetésre sor került volna, Ica nénink ügyes tanító néniként az Emlékezés című verset olvasta fel, s ezzel mintegy átvezetett minket a kötetlenebb részébe…folytatás…