Dr. Tamás Aladárné Ilonka néni

Dr. Tamás Aladárné Ilonka néni

„Uram te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre” Zsolt 90,1 Gyülekezetünk legidősebb tagja, a 104 éves Tamás Ilonka néni tegnap örökre elköltözött tőlünk. Földi otthonából, egyenesen a mennyei honba. Egy olyan hazába, ahová hitünk szerint már itt a földön megszerezte a polgárjogot. Csak úgy csendesen. Akkor, amikor elfogadta Istenünk szabadítását, amit Fiában mindenki számára elkészített. Ilonka néni hosszú élete tanúsága annak, hogy a Mindenható is  szerette őt, kedvét lelte életében, munkásságában, kiállásában. Mi,…folytatás…

Halottaink

Halottaink

Júliusban Lajka István 59 éves férfitestvérünket és özvegy Rohács Istvánné született Klement Mária 87 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van,…folytatás…

Útinapló Egerből

Útinapló Egerből

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Példabeszédek 3,5-6 Útinapló 2016. július 23. 6:45. Az Aranybika parkolójában több mint 100 ember. Mindannyian kirándulók. Ki Bükkszékre, ki Egerbe. Gyülekezetünk kis csapatának úticélja, az utóbbi. Az időjárás kellemes, a hangulat jó. 7:00. Már mindannyian az autóbuszban vagyunk. 38 lelkes kiránduló. Megtörténik a napi programismertetés: pénzváltás, vár látogatás, strandolás vagy egyéb…folytatás…

Szeretsz-e engem?

Szeretsz-e engem?

Mint már évek óta, most is bekapcsolódott gyülekezetünk a KOEN – Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány által támogatott, Vakációs Bibliahét nevű programba. A Vakációs Bibliahét idei témáját egy erdélyi munkacsoport állította össze, és a SZERETSZ-E ENGEM? címet adták a hét vezérgondolatának. Péter apostol élettörténetén keresztül közelítettük a válaszokat erre a sokakat foglalkoztató kérdésre. Ami a hét napi programját illeti, már évek óta ugyanazon bevált napirendi pontok szerint haladunk: gyülekező,…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Június folyamán Tóth Máté és Varga Csaba részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Házasságkötés

Házasságkötés

Egyházközségünkben június hónap folyamán Kónya Hajnalka és Sihelský Martin kötöttek házasságot. „Ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg: néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.” Ruth 1,16–17

Halottaink

Halottaink

Júniusban özvegy Szücs Bertalanné született Puskás Jolánka 95 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”

Eger városába készülünk

Eger városába készülünk

Ha nyár, akkor jó idő, napfény, kirándulás, kikapcsolódás, pihenés. Az elmúlt időszakban többen is jelezték a lelkészi hivatal irányába, hogy: „de jó lenne, közösen is elmenni valahová!” Külön óhaj volt a strandolás, a vásárlás lehetőségének a biztosítása. Mindezen elképzeléseket is szem előtt tartva, május végén hozzákezdtünk a közös, gyülekezetépítő kirándulás megszervezéséhez. Eger városára esett a választásunk, ahol a történelmi nevezetességek megtekintése mellett, mindenki megtalálhatja a kedvére való kikapcsolódási formát. A…folytatás…

Évadzáró bibliaóra

Évadzáró bibliaóra

2016. június 20-án tartottuk az évadzáró bibliaórát a parókia udvarán. Hálás szívvel emlékeztünk vissza az elmúlt tíz hónap alkalmaira, a közös bibliaolvasást követő nagy beszélgetésekre, az imaközösségek áldott lehetőségeire. Ez utolsó alkalmon különösen is megköszöntük Urunknak, hogy megőrzött bennünket, hogy gyógyító szeretetét többen is megtapasztalhatták. A nyári hónapokra is áldó jelenlétét kértük úgy saját, szeretteink, mint gyülekezetünk minden tagja életére. A szeretetvendégség előtt, Túrmezei Erzsébet: Légy Krisztushordozó! versét hallgattuk, és…folytatás…