Konfirmandus-találkozó Prága 2018

Konfirmandus-találkozó Prága 2018

Szeptember 12–16. időpontban, ismét Prágában találkoztunk a vlothoi testvérgyülekezetünk konfirmandusaival. Rimaszombatból 7-en utaztunk. 5 konfirmandus (Csótó Szilárd, Hajdú Lili, Herényi Regina, Mencherini Márió, Orosz Dániel) és 2 lelkipásztor. Mint mindig, most is több összetevője volt a találkozónak. A délelőttök az Ige fényében teltek. A témát – „Őrizkedj attól, hogy más légy, mint aki vagy…” – német testvéreink hozták, de közösen dolgoztuk ki (lelkészek), és közösen értelmeztük (a vlothoi és a…folytatás…

Hullámzó vőlegény

Hullámzó vőlegény

Az ausztráliai Brisbanei Magyar Amatőr Színtársulat 2018. szeptember 15-én, szombaton 19.00 órai kezdéssel a Csillagház előadótermében Kovács Lőrinc rendezésében bemutatja Tamási Áron Hullámzó vőlegény című színpadi játékát három felvonásban. A résztvevők a belépésnél 3 €-val támogathatják a rendezvényt. Szereplők: Bodrogi Antal: Dohy Ádám Czirmos: Sipos Ika Kása úr: Szigeti Balázs Teréz: Kershaw Zita Bagi: Kerekes Samu Zelma: Horváth Gyöngyi Gumics: Vincze Zsolt Bogyó: Kovács Boglárka Köteles: Kovács Lőrinc Mihály: Ferencz…folytatás…

Gerendák

Gerendák

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház 2018. szeptember 10-én, hétfőn 19.00 órai kezdéssel a Városi Művelődési Központ színháztermében Rideg Zsófia rendezésében mutatja be verebes Ernő Gerendák című darabját. A Magyarországi Református Egyház támogatásával megvalósuló előadásra a Rimaszombati Református Egyházközség, Rimaszombati Katolikus Kör, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a rimaszombati Városi Művelődési Központ társszervezésében kerülhet sor. A résztvevők a belépésnél 2 €-val támogathatják a rendezvényt. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! „Verebes Ernő Gerendák…folytatás…

Rimaszombatban is letettük az új óvoda alapkövét

Rimaszombatban is letettük az új óvoda alapkövét

Rimaszombatban 2018. szeptember 4-én került sor a Kárpát­-medencei Óvodafejlesztési Program keretén belül Magyarország Kormányának támogatásával épülő háromcsoportos református óvoda alapkőletételére. Molnár Sándor lelkipásztor köszöntőjében elmondta, a gyülekezet minden egyes keresztelő alkalmával fogadalmat tesz arra, hogy minden segítséget megad a szülőknek és keresztszülőknek, hogy gyermeküket hitben nevelhessék. Ez az ismétlődő fogadalom is közre játszott abban, hogy 2016 januárjában egy új református óvoda indítása mellett döntött a presbitérium. 2016 őszén, amikor a…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Augusztusban Ádám Benjámin, Huszti René és Sihelský Tamás részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Augusztus folyamán Nagy Sándor 52 éves férfitestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”

Alapkőletétel Rimaszombatban

Alapkőletétel Rimaszombatban

A Rimaszombati Református Egyházközség, valamint a Tompa Mihály Református Gimnázium szervezésében 2018. szeptember 4-én délelőtt 11.00 órai kezdettel kerül sor a Kárpát­medencei Óvodafejlesztési Program keretében megvalósuló rimaszombati református óvoda épületének ünnepélyes alapkőletételére. A Tompa Mihály Református Gimnázium iskolakertjében épülő óvoda már folyamatban levő építkezési munkálatai mellett szeretnénk időt szakítani arra, hogy Magyarország Kormányának képviselői, egyházunk vezetősége, gyülekezetünk tagjai, iskolánk diáksága és tanárai, valamint városunk, régiónk magyarjai megálljunk és közösen kérjük…folytatás…

Emléktábla-avatással egybekötött tanévnyitó istentisztelet

Emléktábla-avatással egybekötött tanévnyitó istentisztelet

A Tompa Mihály Református Gimnázium 2018. szeptember 2-án, vasárnap délután 15.00 órai kezdettel templomunkban tartja tanévnyitó istentiszteletét. Nagy Ákos Róbert gömöri református esperes igeszolgálatát követően Molnárné Pelle Beáta igazgató nyitja meg a 2018/2019-es tanévet. Az intézmény új diákjai ez alkalommal is ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitó istentisztelet keretén belül kerül sor az egykori rimaszombati református, majd Egyesült Protestáns Gimnázium (a Bartók Béla utca 20-as szám alatt található) régi épületén –…folytatás…

Közös takarítások

Közös takarítások

A nyárra tervezett átalakítási munkálatok a Tompa Mihály Református Gimnázium épületében a végükhöz közelednek. A nyári szünet alatt a szakemberek felújították a központi fűtést, a víz- és szennyvízvezetékeket és a villamos hálózatot. A folyosókon megkezdődött az ablakok cseréje. Augusztus végéig még néhány osztályban kell a mosdók körüli csempézést befejezni, és a folyosók festése vár még ránk. Az osztálytermek kitakarításában szeretnénk a kedves szülők, diákok és gyülekezeti tagok segítségét kérni. Minden…folytatás…