Keresztelés

Keresztelés
http://rirek.sk/?p=9863

Júliusban Molnár Daniel, Molnár Martin, Molnár Paulína, Ďurian Félix, Orbán Zoé és Nadin Sokolovská részesült a keresztség sákramentumában.

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)