7 nap és 7 éjjel a vlothoi testvérekkel

7 nap és 7 éjjel a vlothoi testvérekkel

Ismét kedves vendégei voltak gyülekezetünknek. Régi ismerőseink, szeretteink látogattak el ismét hozzánk Németországból, hogy méginkább erősödjön kapcsolatunk. 1. nap – szerda: Vonattal érkezett Pozsonyba a 2 fős küldöttség, akiket ott Nt. Molnár Sándor fogadott. A kölcsönös üdvözlés, és rövid városnézés után Rimaszombat irányába vették az irányt. Útba ejtették Jókát, ahol az árvaházat tekintették meg, majd Beszterbánya belvárosával is megismerkedtek. Rimaszombatba délutánra értek, ahol kis szeretetvendégséggel kedveskedtünk nekik. Rövid beszélgetés után,…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Júliusban Molnár Daniel, Molnár Martin, Molnár Paulína, Ďurian Félix, Orbán Zoé és Nadin Sokolovská részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Július folyamán özv. Gál Zoltánné született Varga Etelka 92 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó…folytatás…

Álláslehetőség – karbantartót keresünk

Álláslehetőség – karbantartót keresünk

A Rimaszombati Református Egyházközség 2017. szeptember 1-jétől egyéves időtartamra karbantartó épületgondnokot alkalmaz. Feltétel, hogy a jelentkező regisztrálva legyen a munkaügyi hivatal által vezetett álláskeresők nyilvántartásában. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban (Fő tér 16A,979 01 Rimaszombat) lehet az önéletrajz, a munkaügyi hivatal által kiállított igazolás és a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum leadásával. Egyháztagok és előzetes gyakorlattal rendelkezők a döntésnél előnyt élveznek.

HŰ, ha… megtörtént!

HŰ, ha… megtörtént!

15 önkéntes vezető, a 49 bejelentett gyermek névsorával, Dániel történetével és Isten oltalmában bízva indult neki az idei vakációs bibliahétnek Rimaszombatban. HŰ Urunk pedig, hűen őrködött felettünk egész héten… – amikor kézműveskedtünk; – amikor sportoltunk; – amikor énekszóban dicsőítettük Őt; – amikor a bibliai történeten keresztül kerestük az utat Őhozzá és egymáshoz; – amikor csoportban beszélgettünk; – amikor vetélkedtünk; – amikor kirándultunk; – amikor a templomban szülőkkel együtt adtunk hálát…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Júniusban Boholy Zoltán és Golianová Rebeka részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Június folyamán özv. Czikora Aladárné született Horenyicky Éva 86 éves nőtestvérünket, özv. Muránszki Jánosné született Juhász Erzsébet 91 éves nőtestvérünket, özv. Szántó Zoltánné született Czene Katalin 59 éves nőtestvérünket és özv. Varga Lászlóné született Czikora Júlia 91 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem…folytatás…

Jézus hív: „Gyere, kicsi gyermek…”

Jézus hív: „Gyere, kicsi gyermek…”

A legkisebb hittanosokkal is lezártuk a 2016/2017-es tanévet a Daxner utcai óvodában, ahol idén három csoportban folyt a hitoktatás. Minden évben valódi kihívás ennek a korosztálynak az Isten dolgairól bizonyságot tenni, hiszen ebben az időszakban eleve rengeteg ismeretet szereznek a gyermekek. Többek között ezidőtájt kezdik felfedezni a szülői hajlékon túli világot, kezdenek baráti kapcsolatokat szövögetni, vagy éppen az óvodai közösségben kialakult szabályokat nemcsak megismerni, megtanulni, hanem még gyakorolni is… Hálásak…folytatás…

Bibliaórás évadzáró

Bibliaórás évadzáró

Ülök a gépem előtt, és a keddi bánovói alkalmunk emlékei zümmögnek, döngicsélnek, lágy szellőként lengenek a lelkemben. És nemcsak a kisebb-nagyobb bogarak, rovarok, „apróhüllők”, friss-hajtás illatok miatt, hanem mert ismét jó volt együtt lenni. Nekünk, Isten teremtményeinek. A 2016/2017-es évad záró bibliaórás alkalmát ismét Bánovón tartottuk, Kati néni mesés kunyhójában illetve a természet lágy ölén. Egyik énekünk sorai is belecsendülnek a keddi emlékeimbe: „Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje Telék…folytatás…