Általános tisztújítás 2020

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2020/11/valasztas-2.jpgÁltalános tisztújítás 2020
http://rirek.sk/altalanos-tisztujitas-2020/

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. november 5-én Rimaszombatban megvizsgálta az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre jelölt személyek nyilatkozatait, és a választhatóság feltételeit teljesítő, valamint a jelölést elfogadó személyeket a szavazólapoknak a szavazó egyházközségeknek való megküldésével választásra bocsátotta.

Egyházközségünk hivatalban levő presbiterei is levélben történő titkos szavazással a napokban választanak. A presbiterek által leadott szavazatok 2020. november 18-át követően kerülnek összesítésre, így 2020. november 30-ig a mi szavazatunk is benyújtásra kerülhet.

Az egyetemes egyházi tisztségekre választásra bocsátott jelöltek:

Püspök:
Géresi Róbert (Abaújszina)

Főgondnok:
Porubán Ferenc (Tornagörgő)

Magyar egyetemes lelkészi főjegyző:
Rákos Loránt (Kövecses)

Magyar egyetemes világi főjegyző:
Kiss Pál (Pozba)

Szlovák egyetemes lelkészi főjegyző:
Ján Semjan (Hernádcsány)
Jaroslav Széles (Kassa)

Szlovák egyetemes világi főjegyző:
Gurbaľ Pavol (Felsőcsáj)

 

Gömöri Református Egyházmegyei tisztségekre választásra bocsátott jelöltek:

Esperes:
Nagy Ákos Róbert (Runya)

Egyházmegyei gondnok:
Madarász Béla (Lénártfalva )

Lelkészi főjegyző:
Boros István (Bátka)

Világi főjegyző:
Miklós Aladár (Felsőrás)

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
Boros István (Bátka)
Nagy Ákos Róbert (Runya)
Nagypál Malvina (Gömörhorka)

Zsinati világi rendes képviselő:
Gáspár Tibor (Fülek)
Gyurán Ágnes (Bátka)
Kotán Katalin (Naprágy)
Madarász Béla (Lénártfalva)
Miklós Aladár (Felsőrás)

Zsinati lelkészi pótképviselő:
Szőke Zsuzsanna (Harmac)
Kovács Tímár Ildikó (Rimaszombat)

Zsinati világi pótképviselő:
Dávid László (Tornalja)
Gáspár Tibor (Fülek)
Kotán Katalin (Naprágy)