Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2023/03/20230315_rirek.jpgAz 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

A rimaszombati református templomban március 15-én, szerdán a 10.30 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten a gyülekezet tagjai a Református Oktatási Központ diákjaival közösen emlékeztünk a szabadságharc 175. évfordulójára, az 1848-49-es évek eseményeire, a magyar forradalom és szabadságharc dicső és áldozatos napjaira.

Az istentisztelet kezdetén énekkel magasztaltuk Urunkat, előbb a 89. ének 1. versét (Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…), majd a 831. ének 1–4. versét (Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt…) énekeltük.

Ezt követően A Tompa Mihály Református Gimnázium néhány tanulója előadásában a 65. zsoltár (A Sionnak hegyén, Úr Isten…) néhány versszaka hangzott el.

Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Rákos Loránt egyetemes lelkészi főjegyző végezte, aki az apostoli köszöntés, imádság után az Zsoltárok könyve 60. fejezetének 13. és 14. verseit olvasta fel – Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér illetve Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el – majd ezen igeversek mentén szólt a hívekhez.

Az igehirdetést követően a gimnázium V./1.G osztályának diákjai színvonalas műsorral emlékeztek a történelmi eseményekre és a forradalom hőseire, idézték fel a százhetvenöt évvel ezelőtt történteket.

Az ünnepi megemlékezés a Himnusz eléneklésével ért véget, a jelenlevők fennállva énekelték el nemzeti imánkat.

Minden jó szóért, imádságért, mosolyért, segítségért egyedül Istené a dicsőség! Soli Deo Gloria!

Csomós Elemér

Az ünnepi istentisztelet képei megtalálhatóak galériánkban.