Bál, bál, maszkabál…

Bál, bál, maszkabál…

Kulturális örőkségünk a hagyományőrzés. Iskolánkban a Református Alapiskolában a farsangi néphagyomány felelevenítése kiemelt programként szerepel. Célunk, hogy a gyermekek ismerjék a farsanggal kapcsolatos néphagyományokat, szokásokat, játékokat. Megértsék a farsang lényegét, érzelmi tartalmát, átéljék különböző tevékenységek és feladatok elvégzése során. A mesében, a versben, a táncban, az énekben és az ünnepben megfogalmazódó világkép könnyen befogadható a kisiskolás gyerek számára. Igényük van arra, hogy felszabadultan, teljes lényükkel játszanak, mulassanak, ünnepeljenek. A délutáni…folytatás…

Rimaszombatban betiltották az istentiszteleteket

Rimaszombatban betiltották az istentiszteleteket

A Szlovák Köztársaság Kormányának a 2020. december 23-án kora este közzétett 32/2020 számú közlönye 66. számú rendelete értelmében a Rimaszombati Regionális Közegészségügyi Hivatal 2020. december 23-i hatállyal megtiltotta a rimaszombati és nagyrőcei járásban az istentiszteletek megtartását. Az említett rendelet értelmében a karácsonyi ünnepkörre meghirdetett istentiszteleti alkalmaink sem lehetnek nyilvánosak. A meghirdetett istentiszteleteket a honlapunkon élőben fogjuk közvetíteni. Sajnos egy elhúzódó probléma miatt továbbra sem lehet egyenesen a honlapunkon megtekinteni a…folytatás…

Istentiszteletek a karácsonyi ünnepkörben

Istentiszteletek a karácsonyi ünnepkörben

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala december 19-től új, szigorúbb szabályokat léptetett életbe, melyek kiterjednek az istentiszteletek megtartására is. A 2020. december 19. és 2021. január 10. között érvényes kijárási tilalom, nem vonatkozik az istentiszteleteken résztvevőkre, módosul viszont az istentiszteletekre előírt ülésrend. A hatályos rendelkezések szerint az elfoglalt helyek között mindig üresen kell hagyni egy ülőhelyet, és minden második padba lehet csak ülni. Templomunk ülőhelyeinek 25%-át használhatjuk. A szigorú higiéniai előírások…folytatás…

Zenés advent kicsit másként – frissítve!

Zenés advent kicsit másként – frissítve!

Az elmúlt években már szokássá vált, hogy az adventi vasárnapokat zenével tesszük még ünnepélyesebbé, ám az idei év egy kicsit más. A zene viszont így sem maradhat el, az istentiszteletről hazaérve még éppen meghallgatható Tóbisz Titusz Adventi Operagálája. A felvétel csak ma érhető el, de jó hír, hogy jövő vasárnap érkezik a folytatása. Áldott vasárnapot, és jó zenehallgatást kívánok mindenkinek! Tamás

Újra kinyitjuk templomunkat

Újra kinyitjuk templomunkat

Az országos tiszti főorvos legújabb 2020. november 16-án hatályba lépett rendelkezései korlátozásokkal ugyan, de engedélyezik a nyilvános istentiszteletek megtartását. Az istentiszteleten minden második ülőhelyet lehet csak elfoglalni, így a mi esetünkben a templomban egy időben maximum 550 személy tartózkodhat. A külső fertőtlenítő és a szájmaszk használata továbbra is kötelező, a kézfogás ezután is tilos. Az enyhítő rendelkezéseket figyelembe véve Rimaszombatban szerdán 10.00 órától, pénteken 10.00 órától és vasárnap 10.00 órától…folytatás…

Általános tisztújítás 2020

Általános tisztújítás 2020

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. november 5-én Rimaszombatban megvizsgálta az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre jelölt személyek nyilatkozatait, és a választhatóság feltételeit teljesítő, valamint a jelölést elfogadó személyeket a szavazólapoknak a szavazó egyházközségeknek való megküldésével választásra bocsátotta. Egyházközségünk hivatalban levő presbiterei is levélben történő titkos szavazással a napokban választanak. A presbiterek által leadott szavazatok 2020. november 18-át követően kerülnek összesítésre, így 2020. november 30-ig a mi…folytatás…

Reformátori útmutatás mára

Reformátori útmutatás mára

Luther Márton a következőket írta Johann Hessnek, amikor 1527-ben Wittenbergben kitört a pestisjárvány: „Imádkozni fogok Istenhez, hogy kegyesen őrizzen meg és védjen meg minket. Magam pedig fertőtlenítek, segítek frissen tartani a levegőt, gyógyszert beadni és azt magam is beszedem. Elkerülöm a helyeket és az embereket, amikor nem szükséges a jelenlétem, nehogy engem megfertőzzön, majd másokat is megfertőzzön a hanyagságom, ami esetleg halálukhoz vezet. Ha Isten el akar vinni, tudja, hol…folytatás…

Élőben közvetítjük az Istentiszteletet

Élőben közvetítjük az Istentiszteletet

A megszokott időben, minden vasárnap délelőtt 10.00 órai kezdettel honlapunkon istentiszteletet közvetítünk a rimaszombati református templomból. Egyházközségünk a járvány elleni küzdelem segítése érdekében – betartva a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának hatályos rendelkezéseit – 2020. október 15-től a szükségállapot végéig újra szüneteltetni fogja a nyilvános templomi istentiszteleteket, bibliaórákat és egyéb egyházi, közösségi összejöveteleket. A rendelkezések értelmében istentiszteletek az ismert higiéniai előírások betartásával mindössze 6 személy részére engedélyezettek, beleértve a szolgálatot végző…folytatás…

Istentiszteleti alkalmak – korlátozásokkal

Istentiszteleti alkalmak – korlátozásokkal

A koronavírus-járvány második hullámának megfékezése érdekében 2020. október 1-től újabb rendelkezések léptek érvénybe, amelyek hatással vannak gyülekezeti életünkre is. Egyházunk püspöke és főgondnoka körlevélben kérte az egyházközségeket, hogy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának rendelkezéseit fogadjuk el és azokat a helyi viszonyokra alkalmazzuk. A hatályos rendelkezések értelmében az istentiszteleteken és egyéb alkalmakon egy térben egyszerre legfeljebb 50 ember tartózkodhat. Amennyiben a szervezők nevében jelenlévő személyek (szereplők, sportolók, szervező csapat stb.) száma…folytatás…