Ünnepi tanévnyitó és épületátadások

Ünnepi tanévnyitó és épületátadások

A református gimnázium újraindulásának 20. évfordulója alkalmából a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Tompa Mihály Református Gimnázium és a Rimaszombati Református Egyházközség 2019. szeptember 1-jén 15.00 órai kezdettel ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tart a rimaszombati református templomban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az ünnepi istentiszteletet követően a diákok, tanárok, meghívott vendégeink, az ünnepi gyülekezet gyalog vonul át a Református Óvoda Gólyavár épületéhez, ahol Grezsa István miniszteri biztos ünnepi beszédével átadásra kerül…folytatás…

Indul a Református Óvoda

Indul a Református Óvoda

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni az érdeklődőket, hogy a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma 2019. augusztus 15-én kelt határozatában a rimaszombati Református Óvodát bejegyezte az iskolák és oktatási intézmények hálózatába, így az intézmény 2019. szeptember 1-jén megkezdheti működését. A Kárpát-medencei Református Óvodaprogram támogatásával Komárom, Martos és Tornalja után Rimaszombat is bekerült azon helyszínek közé, ahol 2019-re befejeződtek az óvodaépület építési munkálatai, és a gyermekek még ugyan abban az évben birtokba vehetik az…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Júliusban Kovács Attila és Piskáčková Bianka részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Július folyamán Fazekas Barnáné született Borsos Valéria 86 éves nőtestvérünket és özv. Šesták Rudolfné született Ibos Jolán 90 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az…folytatás…

Idén is Vakációs bibliahetet tartottunk

Idén is Vakációs bibliahetet tartottunk

Gyülekezetünkben mindig július első hetében kerül megrendezésre a nyári vakációs bibliahét. Ez azt jelenti, hogy idén sem volt elképzelhető, hogy elcsendesednek a nyári szünet első napjai a Tompa Mihály Református Gimnázium épületében, udvarán, tornatermében… Hetven bejelentett gyermeket vártak a bibliahét lelkes vezetői hétfőn reggel, akik 5 híján becsülettel meg is érkeztek. A tizenöt vezető pontos idő és munkabeosztással átvette, és azonnal „gondjaiba” vette őket. Egy napnak a menete általánosan az…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Júniusban Hajdú Lili, Krišteková Lea és Krišteková Ema részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Június folyamán Kusza István 89 éves férfitestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”

Keresztelés

Keresztelés

Májusban Kerekeš Adela és Mikos Teodóra Róza részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Május folyamán özvegy Kálosi Györgyné született Tankó Rózsa 91 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó…folytatás…