Átlépés a Református Alapiskola 5. osztályába

Átlépés a Református Alapiskola 5. osztályába

A rimaszombati Református Alapiskolában a 2021/2022-es tanévben is nyílik 5. osztály. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket és törvényes képviselőket a gyermekeknek az 5. osztályba való beíratásának módjáról. Az alapiskola 5. osztályába való átlépést a szülők kérvényezik abban az iskolában, ahová kérik a gyermek felvételét. A kérvénynek tartalmaznia kell: – a kérelmező törvényes képviselők adatait és elérhetőségét (teljes név, állandó lakhely, ha a tartózkodási hely nem egyezik meg az…folytatás…

Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás

Téged is vár a Gólyavár! címmel hirdette meg beiratkozási kampányát a Református Óvoda. A 2021/2022-es tanévre a beiratkozás 2021. május 1-jétől 2021. május 31-ig tart. A beiratkozási kérelem letölthető az óvoda Facebook (@golyavarrimaszombat) oldaláról, a reformata.sk, a rirek.sk honlapokról, valamint kikérhető az óvoda e-mail-címen (golyavar@reformata.sk). A kitöltött és aláírt kérvények postai vagy elektronikus úton is küldhetők az óvoda címére, de ugyanúgy személyesen is leadhatóak. Személyes ügyintézésre hétfőnként 8:00 és 16:00…folytatás…

Jövő héten nyitunk!

Jövő héten nyitunk!

Örömmel tájékoztatjuk a testvéreket, hogy a legfrissebb kormányinformáció értelmében – Isten kegyelméből – 2021. április 19-től szigorú feltételek mellett, de már tarthatóak nyilvános templomi istentiszteletek. A Közegészségügyi Hivatal a nyilvános istentiszteleteknél a következő feltételeket szabta: – beltérben 15 négyzetméterenként maximum egy fő tartózkodhat; – a jelenlévők érvényes negatív vírusteszttel vagy a két adagos beoltottságról szóló igazolással vagy a víruson való átesésről szóló három hónapnál nem régebbi orvosi igazolással kell rendelkezzenek;…folytatás…

Jánosiba megyünk istentiszteletre

Jánosiba megyünk istentiszteletre

A Rimaszombati Református Egyházközség presbitériuma 2010-ben jóváhagyta, hogy megemlékezve arra a 13 esztendőre (1771–1784) amíg Rimaszombatban tiltva volt a református vallás gyakorlása, az egyházközség tagjai minden év húsvétot követő vasárnapján közösen Jánosiban, Alsópokorágyon vagy Zeherjén vesznek részt istentiszteleten. Idén a különböző megkötések miatt csak virtuálisan vehetünk részt ezen a vándorláson. A fenti videón keresztül ezen a héten a Jánosi gyülekezet istentiszteletén veszünk részt.

Beiratkozás a Református Alapiskolába

Beiratkozás a Református Alapiskolába

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket és törvényes képviselőket a gyermekek első osztályba való beíratásának módjáról. A Református Alapiskolába való beiratkozás a nevelésről és oktatásról szóló 245/2008 T. t. sz. törvény 20. szakaszának 2. bekezdése alapján 2021. április 1-től április 30-ig tart. Az iskola fenntartója a személyes beiratkozás napjául 2021. április 1-jét határozta meg. A beiratkozás módjai: 1. Az iskola információs rendszerén keresztül. 2. A honlapon elérhető kérvény kitöltésével…folytatás…

Segítünk a népszámlálási űrlap kitöltésében

Segítünk a népszámlálási űrlap kitöltésében

Február 15-én Szlovákiában megkezdődött a népszámlálás, amely a járványügyi helyzetre való tekintettel két fázisban zajlik. Március 31-ig kerül sor a digitális népszámlálásra, és 2021. április 1-től október 31-ig lehet majd igénybe venni az önkormányzatok által biztosított asszisztált népszámlálást. A digitális népszámlálás során a kérdőívét a hivatalos weboldalon vagy Android, illetve iOS mobiltelefonos applikáció segítségével mindenki önállóan tölti ki, de kitöltésben segíthetnek a közeli személyek, családtagok, barátok, ismerősök. Segítsünk egymásnak! Fontos, hogy…folytatás…

Mi számomra a népszámlálás?

Mi számomra a népszámlálás?

Számomra a népszámlálás alkalom a bizonyságtételre. Egy olyan kötelező lehetőség a hovatartozásom megvallására, amelynek szívesen és örömmel teszek eleget. Magyarságomat büszkén vállalom, őseim vallásához, az általam is igaznak ismert református valláshoz is teljes szívemmel ragaszkodok. Hitemről igyekszem alázattal vallani, Jézus Krisztus tanításának engedve: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is…folytatás…

Bál, bál, maszkabál…

Bál, bál, maszkabál…

Kulturális örőkségünk a hagyományőrzés. Iskolánkban a Református Alapiskolában a farsangi néphagyomány felelevenítése kiemelt programként szerepel. Célunk, hogy a gyermekek ismerjék a farsanggal kapcsolatos néphagyományokat, szokásokat, játékokat. Megértsék a farsang lényegét, érzelmi tartalmát, átéljék különböző tevékenységek és feladatok elvégzése során. A mesében, a versben, a táncban, az énekben és az ünnepben megfogalmazódó világkép könnyen befogadható a kisiskolás gyerek számára. Igényük van arra, hogy felszabadultan, teljes lényükkel játszanak, mulassanak, ünnepeljenek. A délutáni…folytatás…

Rimaszombatban betiltották az istentiszteleteket

Rimaszombatban betiltották az istentiszteleteket

A Szlovák Köztársaság Kormányának a 2020. december 23-án kora este közzétett 32/2020 számú közlönye 66. számú rendelete értelmében a Rimaszombati Regionális Közegészségügyi Hivatal 2020. december 23-i hatállyal megtiltotta a rimaszombati és nagyrőcei járásban az istentiszteletek megtartását. Az említett rendelet értelmében a karácsonyi ünnepkörre meghirdetett istentiszteleti alkalmaink sem lehetnek nyilvánosak. A meghirdetett istentiszteleteket a honlapunkon élőben fogjuk közvetíteni. Sajnos egy elhúzódó probléma miatt továbbra sem lehet egyenesen a honlapunkon megtekinteni a…folytatás…