Vasárnapi üzenet – videó

Vasárnapi üzenet – videó

Szeretnélek emlékeztetni, hogy vasárnap 10 órakor újra megcsörren életed telefonja. Szerető édesatyánk újra keresi veled a kapcsolatot. Kitudja hányadik alkalommal türelmesen vár, amíg nálad szól a hívás. Vajon te mit teszel? Felveszed? Lehalkítod? Rezgőre állítod a készüléket? Vagy egyszerűen kinyomod a hívást, kinyomod az Urat az életedből? Nem mindegy, hiszen ez a hívás fontos. Életmentő! Kövesd a videós igehirdetést gyülekezetünk Facebook oldalán vagy pedig itt a honlapunkon.

Tájékoztató az átjelentkezés lehetőségéről a Református Alapiskolába

Tájékoztató az átjelentkezés lehetőségéről a Református Alapiskolába

Az érdeklődő szülők megkeresésére ez úton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a szeptember 1-jén induló Református Alapiskola 2–5. évfolyamába 2020. május 1-től 2020. május 31-ig lehet átjelentkezni. Az iskolaváltás lépései: 1. lépés: A tanuló törvényes képviselője kérvényezi a tanuló felvételét a Református Alapiskolába 2020. szeptember 1-től. Ezt a mellékelt Felvételi kérelem kitöltésével, aláírásával és leadásával teheti meg 2020. május hónap folyamán. Javasoljuk, hogy a jelenlegi helyzetben a kitöltött, aláírt és scannelt…folytatás…

Vasárnapi üzenet – videó

Vasárnapi üzenet – videó

Lassan rendszeressé válik, hogy vasárnap délelőttönként üzenetet küldök egyháztagjainknak, melyben jelzem, harangjaink ismét vasárnapi elcsendesedésre hívogatnak. Tulajdonképpen egy meghívót küldök az Úr nyugalomnapjának a megünneplésére. Igeolvasásra, éneklésre, imádkozásra. A húsvét utáni első vasárnapon, néhány éve nem szólnak a harangjaink. Mégis mindig elindultunk az istentiszteletre… Igaz nem a rimaszombati templomba, hanem a környező gyülekezetek valamelyikébe, ahol együtt örvendezünk Istenünk színe előtt. Hálásak vagyunk az egykori, és a mostani befogadó szeretetért. Erősítőek…folytatás…

Húsvéti üzenet – videó

Húsvéti üzenet – videó

Ilyen húsvéti ünnepünk még nem volt! Zárt ajtók mögött töltjük az ünnepeket, mellőzve mindazt, amit eddig megszoktunk. Zárt ajtók mögött, ugyanúgy mint Jézus tanítványai az első húsvét alkalmával. Hogyan lehet húsvétot ünnepelni a zárt ajtók mögött? Többek között erre a kérdésre is választ kaphatunk a mai rendhagyó istentisztelet alkalmával. Kövesse a videós igehirdetést gyülekezetünk Facebook oldalán vagy pedig itt a honlapunkon, illetve az igehirdetés a megszokott módon meghallgatható az igehirdetések…folytatás…

Beiratkozás a Református Alapiskolába

Beiratkozás a Református Alapiskolába

Kedves Szülők, ezúton értesítjük Önöket, hogy a Rimaszombati Református Alapiskola 2020/2021-es tanévben induló 1. évfolyamába a beiratkozás elsősorban elektronikus úton történik 2020. április 15-től április 30-ig. Elektronikus beiratkozásnál kérjük a felvételi kérelem, valamint a beíratási kérdőív kitöltését és aláírását. A nyomtatványokat scannelve lehet elküldeni az alapiskola@reformata.sk e-mail címre. A kérelemhez mindenképpen csatolni kell a leendő elsős tanuló születési anyakönyvi kivonatát. A kérelem és a kérdőív itt tölthető le, valamint kikérhető…folytatás…

Nagypénteki üzenet – videó

Nagypénteki üzenet – videó

A világ legfontosabb ünnepe, amit talán nem is lehet igazán ünnepelni. Mit jelent számunkra a nagypéntek, és miért fontos? Vizsgáljuk meg együtt Péter szemszögéből, a bibliai üzenet alapján, hogy a nagypéntek szomorúságától a feltámadás öröméig vezető útra léphessünk. A videós igehirdetést a gyülekezet facebook oldalán, illetve itt is meg lehet tekinteni. Illetve a szokásos módon az igehirdetések menüpont alatt  meg is hallgatható. A mi hamarabbi személyes találkozásig kívánok áldott, békés húsvéti ünnepeket!…folytatás…

Virágvasárnapi üzenet – videó

Virágvasárnapi üzenet – videó

Virágvasárnap üzenete akkor és ma… Akkor Jézus, bár nagy tömeg kíséretében, mégis alázatosan vonult Jeruzsálembe, hogy küldetését beteljesítse. Ma is alázatosan közeledik, és még mindig azért, hogy megszabadítson. Akkor először a templomba ment Jézus, és megtisztította azt, az oda nem illő dolgoktól. Ma is szívünk temploma felé tart, hogy rendet teremtsen benne, hogy kitakarítsa mindazt, ami lehúz, ami megkötöz, ami elválaszt bennünket Istentől és egymástól. Akkor, a megtisztított templomban Jézus…folytatás…

Elmarad a nyílt nap, változik a beiratkozás menete

Elmarad a nyílt nap, változik a beiratkozás menete

Ez úton tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket, hogy a Szlovák Kormány, valamint a Közegészségügyi Hivatal rendelkezéseit betartva a 2020. március 28-ra tervezett nyílt nap nem kerülhet megszervezésre. A járványügyi helyzetre való tekintettel kénytelenek vagyunk eltekinteni az első osztályba történő ünnepélyes beiratkozástól is, és figyelembe venni az illetékes miniszter rendelkezéseit, rendhagyó beiratkozást szervezni. A beiratkozás folyamatáról hamarosan értesítjük az érdeklődőket. További információ az alapiskola@reformata.sk e-mail címen kérhető. A Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos,…folytatás…

Istentiszteletek az interneten

Istentiszteletek az interneten

Bizonyára észrevettétek Testvérek, hogy a tőlünk megszokotthoz képest egy kissé megcsappant az istentiszteletek száma, ami nem jelenti azt, hogy kevesebb lehetőségetek lenne igehirdetést hallani, csak egy más formát ajánlunk. Egyházunk hivatalos oldalán már eddig is az ország több részére el lehetett látogatni, ahonnan képpel vagy hanggal jelentkeznek a helyi lelkészek. A vasárnapi alkalmak mellett az egyes egyházmegyék espereseit és esperes helyetteseit is megszólaltatjuk, az ő áhítatuk szerdánként, és vasárnaponként jelenik…folytatás…