Adventi gondolatok

Adventi gondolatok

Adventi gondolatok Jöjj el, népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg jelenléteddel! Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, Könnyen tévedésbe esünk, S észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnénk lenni, hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. Amikor ellen akarunk állni a gonosznak, Gyakran gyengének bizonyulunk és alulmaradunk. Jöjj, Uram, világosítsd meg vakságunkat! Jöjj segítségére a gyarló, gyönge embernek! Jöjj el,…folytatás…

Karácsony felé

Karácsony felé

Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben, Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Behegesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra régi szeretetben, Iyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, Szomorúan nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben.

Ahol ránk Jézus vár

Ahol ránk Jézus vár

Túrmezei Erzsébet: Ahol ránk Jézus vár Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca, hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések, hol csend, csend, csend… Kívül? Vagy bent? Valami mindig vár. S Valaki mindig vár. Mert Jézus mindig, mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen, védjen, hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, átvigyen tűzön és akadályon, új…folytatás…

Minden advent

Minden advent

Ürögdi Ferenc: Minden advent Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem. Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon! Minden advent érkezés: átölel egy drága kéz! Minden advent alkalom: győzhetsz saját magadon! Minden advent ítélet: így kellene – s így élek! Minden advent remegés: Isten felé epedés! Minden advent ima is: Uram, fogadj be ma is!

Adventi ének

Adventi ének

Szabolcska Mihály: Adventi ének Szállj, szállj magasra, szíveink reménye Vezess el minket Jézusunk elébe, Ragyogj előttünk fénynek oszlopával: Szent bíztatással. Hogy jó az Isten, ráüt a viharra, Vidám szivárványt sző a borulatra; Igéje napfény, az ragyog felettünk, Mit félne lelkünk? Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk, Nem tart soká már bűnben bujdosásunk. Az ígéretnek földjére érkezünk, Jézus az nekünk. Ő lesz a váltság élet-birodalma; Változz’ örömre szívünk aggodalma. Az…folytatás…

Ha senkiben…

Ha senkiben…

Balog Miklós: Ha senkiben… (Mikeás 7,5–10) Ha senkiben se’ bízhat már az ember, nincs jó barát és nincsen hű rokon, nem láthat túl a gyötrő gondokon, csak durvaságot kap, de szólni nem mer, nehogy a rossz hatványozottan érje; reménységét akkor se adja fel, az Úr e bús sötétben is felel: Szolgám, kihozlak én az égi fényre, s nem csúfolhatnak: „hol van Istened?” mert én leszek bizonyság is neked, csak várd…folytatás…

Alkalmaink a karácsonyi ünnepkörben

Alkalmaink a karácsonyi ünnepkörben

Hétfő, 2018. december 17. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Szerda, 2018. december 19. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – gyülekezeti terem – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Péntek, 2018. december 21. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Vasárnap, 2018. december 23. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – templom Hétfő, 2018. december 24. – 17.00 óra – Karácsony böjtje,…folytatás…

Tíz gíra

Tíz gíra

Gerzsenyi Sándor: Tíz gíra „Kereskedjetek, amíg megjövök!” – Mondta az Úr, és messzi-tartományba Távozott: dicső égi országába. S én itt maradtam szolgái között. Mielőtt elment, énrám is hagyott Tíz értékes gírát, hogy megpróbáljon. Kegyes volt hozzám Uram és Királyom. Azóta én az adósa vagyok. Lám, elszállt fölöttem az idő. Közel a nap, hogy Uram visszatérjen. Számolgatom, mennyit „hozott” a pénzem. Tudom, nemsoká ő vesz majd elő”. S megkérdezi: A gírámmal…folytatás…

Adventi kiáltás

Adventi kiáltás

Lukátsi Vilma: Adventi kiáltás Még el sem sárgultak a levelek, zöld lombokra hullott le a hó, ősz nélkül jön a tél? Riadt kérdés, és a válasz elgondolkoztató, mert nem meteorológus adja: magunknak kell töprengenünk rajta’. …ha nincs advent, lesz-e majd karácsony? Váratlanul várjuk az Urat? A zöld lombú, behavazott erdő nem lelkünk állapotára mutat? – Hogy várjuk Urunk visszajöttét? – Nemcsak fenyőfás ünnep közeleg! – Sűrűsödnek a bibliás jelek: –…folytatás…