Újra kinyitjuk templomunkat

Újra kinyitjuk templomunkat

Az országos tiszti főorvos legújabb 2020. november 16-án hatályba lépett rendelkezései korlátozásokkal ugyan, de engedélyezik a nyilvános istentiszteletek megtartását. Az istentiszteleten minden második ülőhelyet lehet csak elfoglalni, így a mi esetünkben a templomban egy időben maximum 550 személy tartózkodhat. A külső fertőtlenítő és a szájmaszk használata továbbra is kötelező, a kézfogás ezután is tilos. Az enyhítő rendelkezéseket figyelembe véve Rimaszombatban szerdán 10.00 órától, pénteken 10.00 órától és vasárnap 10.00 órától…folytatás…

Általános tisztújítás 2020

Általános tisztújítás 2020

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. november 5-én Rimaszombatban megvizsgálta az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre jelölt személyek nyilatkozatait, és a választhatóság feltételeit teljesítő, valamint a jelölést elfogadó személyeket a szavazólapoknak a szavazó egyházközségeknek való megküldésével választásra bocsátotta. Egyházközségünk hivatalban levő presbiterei is levélben történő titkos szavazással a napokban választanak. A presbiterek által leadott szavazatok 2020. november 18-át követően kerülnek összesítésre, így 2020. november 30-ig a mi…folytatás…

Reformátori útmutatás mára

Reformátori útmutatás mára

Luther Márton a következőket írta Johann Hessnek, amikor 1527-ben Wittenbergben kitört a pestisjárvány: „Imádkozni fogok Istenhez, hogy kegyesen őrizzen meg és védjen meg minket. Magam pedig fertőtlenítek, segítek frissen tartani a levegőt, gyógyszert beadni és azt magam is beszedem. Elkerülöm a helyeket és az embereket, amikor nem szükséges a jelenlétem, nehogy engem megfertőzzön, majd másokat is megfertőzzön a hanyagságom, ami esetleg halálukhoz vezet. Ha Isten el akar vinni, tudja, hol…folytatás…

Élőben közvetítjük az Istentiszteletet

Élőben közvetítjük az Istentiszteletet

A megszokott időben, minden vasárnap délelőtt 10.00 órai kezdettel honlapunkon istentiszteletet közvetítünk a rimaszombati református templomból. Egyházközségünk a járvány elleni küzdelem segítése érdekében – betartva a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának hatályos rendelkezéseit – 2020. október 15-től a szükségállapot végéig újra szüneteltetni fogja a nyilvános templomi istentiszteleteket, bibliaórákat és egyéb egyházi, közösségi összejöveteleket. A rendelkezések értelmében istentiszteletek az ismert higiéniai előírások betartásával mindössze 6 személy részére engedélyezettek, beleértve a szolgálatot végző…folytatás…

Istentiszteleti alkalmak – korlátozásokkal

Istentiszteleti alkalmak – korlátozásokkal

A koronavírus-járvány második hullámának megfékezése érdekében 2020. október 1-től újabb rendelkezések léptek érvénybe, amelyek hatással vannak gyülekezeti életünkre is. Egyházunk püspöke és főgondnoka körlevélben kérte az egyházközségeket, hogy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának rendelkezéseit fogadjuk el és azokat a helyi viszonyokra alkalmazzuk. A hatályos rendelkezések értelmében az istentiszteleteken és egyéb alkalmakon egy térben egyszerre legfeljebb 50 ember tartózkodhat. Amennyiben a szervezők nevében jelenlévő személyek (szereplők, sportolók, szervező csapat stb.) száma…folytatás…

Elkészült a sportpálya

Elkészült a sportpálya

A Gólyavár Református Óvoda építésekor felszámolásra került a Tompa Mihály Református Gimnázium udvarán található aszfaltozott kosárlabdapálya. Mivel az eredeti füves pálya több korábban elkövetett beavatkozással használhatatlanná vált, a diákok számára szinte semmilyen lehetőség nem maradt a kültéri sportolásra. Magyarország Kormányának óvodafejlesztésre és iskolafejlesztésre szánt támogatásának köszönhetően, kiváltva az óvodaépítésnél felszámolt pályát, az elmúlt napokban sikerült befejeznünk a régebbi füves pálya átépítését és korszerűsítését. A Tompa Mihály Református Gimnázium, a Református…folytatás…

Rendhagyó tanévnyitó

Rendhagyó tanévnyitó

A Református Alapiskolának az iskolahálózatba való besorolásával 2020. szeptember 1-től a gyerekek egy újabb korcsoportja számára adódik lehetőség arra, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház által alapított és fenntartott rimaszombati intézményt látogassa. Az elmúlt több mint 20 év gyakorlatához hasonlóan – újabb gyerekekkel, szülőkkel és pedagógusokkal – kibővült körben szerettük volna közös tanévnyitó istentisztelettel kezdeni az új évet. Sajnos a járványügyi helyzet romlása ezt nem tette számunkra lehetővé. A 2020.szeptember…folytatás…

Tisztújítás eredménye

Tisztújítás eredménye

2020. augusztus 30-án megtartottuk tisztújító egyházközségi közgyűlésünket. A közgyűlésen a jelenlévő választójoggal rendelkező önálló egyháztagok két gondnokot és tizennyolc presbitert választottak, akik az elkövetkező hat évben a lelkészekkel közösen kormányozzák majd egyházközségünket. Gondnoknak Bán Zoltán és Borbás Barnabás lett megválasztva. Az elkövetkező ciklusban presbiterek lesznek: Bőd Sándor, Csomós Elemér, Hizsnyan Zsuzsanna, Burszki József, B. Kovács István, Sikó Elemérné, Tari Mária, Czeglédy Zoltán, Béres Bálint, Boros Zoltán, Huszár Zsuzsanna, Hutka Edit,…folytatás…

Jertek Ünnepeljünk!

Jertek Ünnepeljünk!

„Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” (Zsolt 118,24) Örömmel, és Isten iránti hálával a szívünkben számolunk be arról, hogy gyülekezetünkben idén is megszerveztük a Vakációs Bibliahetet. Hálásak vagyunk, mert minden nehéz vagy nehezítő körülmény ellenére is hirdethettük legkisebbjeinknek Urunk üzenetét. Hálásak vagyunk, mert közösségben lehettünk, mert a bibliahét témája szerint együtt ünnepelhettünk nap mint nap szerető Istenünk színe előtt. Tettük ezt énekelve, táncolva, kézműveskedve,…folytatás…