A Várta

A Várta

Juhász Gyula: A Várta Fölégettem az összes hidakat, Egyedül állok örök ég alatt. Nem kell a kincs és nincs már szerelem, Csak a magány és szegénység van velem. Nem lázadok már és nem álmodom És nem sírok a földi romokon. Meghaltam sokszor és nem élek én. De mindeneknek bánata enyém. Jövő minden reményét ringatom, Mint a vihart és fészket a falomb. Így állok örök békességbe már S az Istent várom,…folytatás…

Egy évszázad

Egy évszázad

Egy évszázad Ezer év és még ezer. S talán az ötödik. Ő általa és érette vagyunk ma itt, Kiket vert a sors és megőrzött a hűség, A porból emelt fel a daccal megvallott hit. A fekete éj urai fémszörnyeken jöttek, Az esendő testen mégis átfénylett a lélek, És ha elindultak a marhavagonok, Felizzottak a rabok szívében a fények. Egy évszázad. A szép új világ ígérete Tűzben, vén mocsokban vált ócska…folytatás…

A XLII. zsoltár

A XLII. zsoltár

Képes Géza: A XLII. zsoltár Mint a forrás friss vizére vágyakozik a szarvas: szívem vágyik, hajtja vére Tehozzád, ó, irgalmas. Rád áhítozom nagyon, itass meg, mert szomjazom – Uram, Istenem, adj erőt megállnom szent színed előtt. Éjjel-nappal égő könnyek sózzák meg kenyeremet, midőn ellenségim jönnek kérdvén: – Hol az Istened?” Ezekről emlékezem, igen megkeseredem – Istenem, házadba mégyek, hol örvendezvén dicsérlek. Mért hagytad el így magadat, én lelkem, mért csüggedsz…folytatás…

Mit mondasz majd

Mit mondasz majd

Széll Barnabás: Mit mondasz majd Mit mondasz majd, ha előtte állsz, egyedül, magad?! Kérdések tüze zúdul ott neked. Nem lesz ember pajzs akit feltarthatsz, hogy ő is ezt teszi és nem mondhatod: Ezt pont te kérdezed?! – Ő példát adott – A legszebb ruha előtte nem takar. A legszebb mosoly Őt nem téveszti meg. Semmit nem ér ott a pénzed, és bűn a pesszimizmusod – mire mindig volt okod –…folytatás…

Adventi hajnal

Adventi hajnal

Ölbey Irén: Adventi hajnal Zihál a szél s megfagy a sóhaj, a felhő fenn hajó raj. Könyörtelen, vad téli éjjel, az út a messzeségbe vész el. De lángruhában száll az angyal s lila sugárral gyúl a hajnal. Adventi hajnal, zeng és árad a lélekből a tiszta bánat. S a vágy zokog és zsolozsmázik s harsog az Isten trónusáig. Sikolt a könnyes antifóna, hogy jöjjön a szépséges óra, harmatozza az Úr,…folytatás…

Jöjj békesség fejedelme!

Jöjj békesség fejedelme!

Groska Jószef: Jöjj békesség fejedelme! Jöjj békesség fejedelme! Az egész világ téged vár, mert oly sok háború után békességben szeretne élni már. Jöjj békesség fejedelme! A megváltott nép hív és vár! Vándor utján próbák között félelemmel, fáradtan jár… Jöjj békesség fejedelme! Hozd el békeországodat! Amelyben édeni béke várja, a megváltottakat! (Forrás: internet)

Várj még!

Várj még!

Herjzeczki Géza: Várj még! Megállt a víz. Minthogyha óriási kéz tartotta volna föl, megállt, s rakásra gyűlt, feszült, hullám hullámra hőkölt. Megállt egy percre, amíg a túlsó partra át nem értünk. Várj még Uram! Kezed ne vedd el! Még mindig itt vagyok, Még mindig itt vagyunk sokan. (Forrás: internet)

Advent

Advent

Már csak pár nap, és a keresztyén világ intenzívebben éli meg az adventet, a várakozást. Összpontosítottabban várakozunk mi is, rimaszombati reformátusok. Várakozunk közösen a várossal és a történelmi egyházakkal, minden adventi vasárnap előtti szombaton a Főtéren – 16:30-tól. Várakozunk az istentiszteleteinken is, kiváltképpen az adventi vasárnapokon – 10:00-tól: – Advent első vasárnapján, Kovács-Benko Fruzsina a vendégünk, aki énekkel szolgál közöttünk. – Advent második vasárnapján, a Tompa Mihály Református Gimnázium küldöttségével…folytatás…

Alkalmaink már digitális hirdetőtáblán is

Alkalmaink már digitális hirdetőtáblán is

Az elmúlt hetekben több testvérünk is rácsodálkozott arra, mennyi szép, tartalmas alkalomra kerülhet sor templomunkban, gyülekezeti termünkben és a Csillagházban. Sokan utólag panaszkodtak, szívesen jöttek volna ők is, de nem tudtak az eseményről. Presbitériumunk jóváhagyásával – honlapunk és facebook-oldalunk mellett – ezentúl a Tompa Mihály Könyvesbolt kirakatában elhelyezett digitális hirdetőtáblán is hívogatunk alkalmainkra. A hirdetőtáblán megjelennek az állandó alkalmaink, mint a bibliaórák, ahol megismerhetjük az élő Istent, az istentiszteletek, ahol…folytatás…