Lángra gyúlt a hit gyertyája

Lángra gyúlt a hit gyertyája

December 3-án, az új egyházi év első vasárnapján, amely egyben advent első vasárnapja is, a délelőtti ünnepi sákramentumos istentiszteleten a rimaszombati református templomban is fellobbant az első adventi gyertyaláng. Az istentisztelet első részében Simon Alexandra a gyülekezet előtt adott bizonyságot tudásáról, illetve tett vallást a hitéről, majd fogadalommal erősítette meg Krisztushoz és a Református egyházhoz való tartozását, s így teljes jogú tagja lett egyházunknak. Az ünnepi istentiszteleten a 371. dicséret…folytatás…

Adventi alkalmak

Adventi alkalmak

2023. december 2-án (szombaton), 16:30-tól Rimaszombat főterén, városunk egyházi és világi elöljáróival együtt csendesedünk el. Adventi gyertyagyújtás. 2023. december 3-án, advent 1. vasárnapján, a 10:00 órától kezdődő ünnepi istentiszteleten Református Oktatási Központunk alapiskolásai szolgálnak közöttünk. 2023. december 9-én (szombaton) 16:30-tól ismét a főtéren gyülekezhetünk, ahol a rimaszombati római katolikus gyülekezet adventi üzenetét hallgathatjuk meg. Adventi gyertyagyújtás. 2023. december 10-én, advent 2. vasárnapján, a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai és tanárai…folytatás…

Egyházmegyei közgyűlés és presbiteri konferencia

Egyházmegyei közgyűlés és presbiteri konferencia

A Gömöri Református Egyházmegye 2023. október 25-én Rimaszombatban, a Csillagházban tartotta őszi közgyűlését, amelyet presbiteri konferencia követett. A közgyűlés istentisztelettel kezdődött, melyen Nagy Ákos Róbert, egyházmegyénk esperese, hirdette az igét, tolmácsolta Isten üzenetét a több mint száz jelenlévőnek. Ezután Madarász Béla egyházmegyei gondnok köszöntötte a jelenlévőket, és megnyitotta az ülést. A Gömöri Református Egyházmegye Közgyűlése rangsorolta az egyházunk Közalapjához benyújtott támogatási kérelmeket, és tárgyalta a Bejei Református Egyházközség ingatlaneladás tárgyában…folytatás…

A csárdáskirálynő

A csárdáskirálynő

Egyházközségünk nyolc darab bérletet vásárolt a Miskolci Nemzeti Színház 2023/2024-es évadára. A vásárolt bérlet első előadására – A csárdáskirálynő – operett – pénteken 2023. december 1-jén kerül sor. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és szeretné bérleteinket kihasználva megtekinteni az előadást, 13 € befizetésével jelentkezzen a lelkészi hivatalban. A részvételi díj magában foglalja a bérlet árának az adott előadásra eső részét és az útiköltséget. A csárdáskirálynő – operett Időpont: péntek – 2023….folytatás…

Imaéjjel 2023

Imaéjjel 2023

Hálával teli a szívünk, hogy idén Gömör szívéből, Rimaszombatból is bekapcsolódhatunk a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjel eseményébe. Az alkalom célja, hogy mindannyian együtt, közösségben dicsőítsük Istent, megismerjük egymást, barátságokat alakítsunk ki és az, hogy jól szórakozhassunk egy éjszakán keresztül az Örökkévaló jelenlétében. Főbb információk: – Helyszín: Fő tér 16A, 979 01 Rimaszombat – Gyülekezeti terem – Időpont: 2023. október 27., 17:30 – október 28., 01:00 – Korosztály: 13+ – Ha…folytatás…

Hálaadás az idősekért

Hálaadás az idősekért

Füle Lajos: Menedékem Múló időm, Uram Teremtőm, csak forgács az időtelenből, a véges út, a földi pálya a teremtés hasadt szilánkja. Hogy is lehet, hogy e szilánkot jelenléteddel így megáldod? S a halandó emberi lelket hatalmaddal újjáteremted? Köszönöm, hogy hinni, remélni én is ide jöhettem: é l n i ! S földi időm, ha itt letelne, kaput nyitsz az időtelenbe, mert a múlás csalóka látszat, mert hatalma nincs a halálnak…folytatás…

Idén is megtartottuk a napközis tábort

Idén is megtartottuk a napközis tábort

Hálás örömmel számolunk be arról, hogy Isten segítségével, 2023. július 10–14. időpontban, gyülekezetünkben is megvalósulhatott a Vakációs Bibliahét. A hét témáját a KOEN (Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért alapítvány) megbízásából a Dunántúli Református Egyházkerület KOEN munkacsoportja dolgozta ki. A téma: KAPTÁR-RUHATÁR. Központi gondolat: A keresztyén ember Krisztustól kapja az identitását, nem maga választja és rakja össze. Ez az identitás azonban sokkal gazdagabb, mint az, amit magunktól tudnánk felépíteni. A napi…folytatás…

Rimaszombatban találkoznak a református középiskolák

Rimaszombatban találkoznak a református középiskolák

Ünnepi istentisztelettel kezdődött a Kárpát-medencei Református Középiskolák XXVI. Találkozója Rimaszombatban. Géresi Róbert püspök a Zsolt 46,9 verse – „Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön” – alapján hirdette isten igéjét, amely a találkozó idei jelmondata is. Dr. Papp Kornél az Országos Református Tanáregyesület elnökeke köszöntötte 33 intézményből érkezett mintegy 150 résztvevőt. Molnárné Pelle Beáta a rimaszombati Református Oktatási Központ igazgatója a házigazda nevében köszöntötte a vendégeket,…folytatás…

Szószékcsere

Szószékcsere

A Gömöri Református Egyházmegye lelkészei 2023. június 18-án újra elcserélik szószékeiket. Mindazon lelkészek, akik bekapcsolódnak a szószékcserébe ezen a vasárnapon nem a saját gyülekezetükben, hanem a számukra kijelölt helyen fognak szolgálni. Gyülekezetünkbe ezúttal Abaházi Zsolt simonyi lelkipásztor érkezik, Kovácsné Tímár Ildikó lelkipásztor Felfaluba és Alsófaluba, Molnár Sándor lelkipásztor Lőkösházára és Felsőrásra megy szolgálni. A szószékcserében résztvevő lelkészek beosztása: Abaházi Fejes Ágnes – Balogtamási, Nagybalog, Uzapanyit; Abaházi Zsolt – Rimaszombat; Bihari…folytatás…