Konfirmációs fogadalomtétel

Konfirmációs fogadalomtétel

Április 2-án, vasárnap délelőtt tíz órakor kettős ünnepre hívogattak a rimaszombati református templom harangjai. Virágvasárnap ünnepnapján, amely hagyományosan kiemelkedik a vasárnapok sorából, a nagyhét nyitányán, Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékeztünk, illetve az igehirdetés mellett konfirmandusaink álltak a gyülekezet színe elé ünnepélyes fogadalomtételre. A templom szinte megtelt ünneplő szülőkkel, nagyszülőkkel, hozzátartozókkal. Az igehirdetés Máté Evangéliuma 21. fejezetének 9. verse alapján szólt: „Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna…folytatás…

Istentiszteleti alkalmaink a húsvéti ünnepkörben

Istentiszteleti alkalmaink a húsvéti ünnepkörben

A húsvéti ünnepkörben a következőképpen tartjuk istentiszteleti alkalmainkat: Virágvasárnap, 2023. április 2. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – templom Hétfő, 2023. április 3. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Kedd, 2023. április 4. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Szerda, 2023. április 5. – 10.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Csütörtök, 2023. április 6. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet –…folytatás…

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

A rimaszombati református templomban március 15-én, szerdán a 10.30 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten a gyülekezet tagjai a Református Oktatási Központ diákjaival közösen emlékeztünk a szabadságharc 175. évfordulójára, az 1848-49-es évek eseményeire, a magyar forradalom és szabadságharc dicső és áldozatos napjaira. Az istentisztelet kezdetén énekkel magasztaltuk Urunkat, előbb a 89. ének 1. versét (Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…), majd a 831. ének 1–4. versét (Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt…) énekeltük….folytatás…

Elbúcsúztunk Koncsol Lászlótól

Elbúcsúztunk Koncsol Lászlótól

Koncsol László író, szerkesztő a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház volt főgondnoka életének 87. évében 2023. február 17-én – Pál példája szerint – elvégezvén földi futását, megtért Teremtőjéhez. Hátrahagyott testét 2023. február 24-én bocsátottuk hitvese mellé a révkomáromi református temetőben. Egyházközségünk honlapján dr. Erdélyi Géza nyugalmazott püspök írásával búcsúzunk egykori főgondnokunktól. „Gyászoló Gyülekezet, Gyászoló Testvéreim, Barátaim! „Szellemi tejtestvéremnek” – ezekkel a szavakkal ajánlotta nekem egyik alkotását kivételesen közeli barátom, az egyházban…folytatás…

Mézgalaxis ünnepi gálaműsor

Mézgalaxis ünnepi gálaműsor

2023. február 21-én a Rimaszombatban működő Református Oktatási Központ, MÉZGALAXIS címmel, ünnepi gálaműsorral lépett színpadra a Városi Művelődési Központ színháztermében. Délelőtt a városunkban működő iskolák tekinthették meg az előadást, 17:00 órától pedig mindenki számára nyitva állt a lehetőség a minőségi kikapcsolódásra. A műsorvezető diákok a következő szavakkal köszöntötték az egybegyűlteket: „Jó estét kívánunk mindenkinek! Szeretettel köszöntünk minden kedves vendéget! Két év kihagyás után újra egy „rövid” műsort készítettünk az Önök…folytatás…

Szószékcsere

Szószékcsere

A Gömöri Református Egyházmegye lelkészei 2023. február 19-én újra elcserélik szószékeiket. Mindazon lelkészek, akik bekapcsolódnak a szószékcserébe ezen a vasárnapon nem a saját gyülekezetükben, hanem a számukra kijelölt helyen fognak szolgálni. Gyülekezetünkbe ezúttal Abaházi Fejes Ágnes beosztott lelkész érkezik, Molnár Sándor lelkipásztor Alsókálosára és Felsővályba, Mikos Tamás beosztott lelkész pedig Felfeluba, Gömörszkárosra és Alsófaluba megy szolgálni. A szószékcserében résztvevő lelkészek beosztása: Abaházi Fejes Ágnes – Rimaszombat; Abaházi Zsolt – Kövecses,…folytatás…

Karácsonyi istentiszteleteink

Karácsonyi istentiszteleteink

Meghitt hangulatban, több száz ember, sok gyermek részvételével zajlott az istentisztelet karácsony böjtjének estéjén a református templomban. Az ünnepi istentiszteleten Kovácsné Tímár Ildikó lelkésznő a Mt 1,21 alapján hirdette Isten Igéjét: „Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.” Prédikációjában arról a legdrágább ajándékról beszélt, amelyet karácsonykor kapott a világ Istentől fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Ünnepeljük hát a karácsonyt igazán tiszta szívből, mert…folytatás…

Alkalmaink a karácsonyi ünnepkörben

Alkalmaink a karácsonyi ünnepkörben

A karácsonyi ünnepkörben a következőképpen tartjuk istentiszteleti alkalmainkat: Hétfő, 2022. december 19. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Kedd, 2022. december 20. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Szerda, 2022. december 21. – 10.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Csütörtök, 2022. december 22. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Péntek, 2022. december 23. – 16.00 óra – ünnepi zenés…folytatás…

Ünnepi zenés áhítat

Ünnepi zenés áhítat

A Rimaszombati Református Egyházközség közösen a borzovai tinitábor szervezőivel 2022. december 23-án, pénteken 16 órától a református templomban Ünnepi zenés áhítatot szervez a Firesz borzovai tinitáborában folyó ifjúsági, lélekmentő, közösségépítő munka támogatására. Közreműködnek a tábor szervezői, részvevői, illetve támogatói. A belépés ingyenes, a pénzadományokat az áhítatra érkezők személyesen a templomban erre a célra kihelyezett adománygyűjtő perselyekbe helyezhetik el. Mindenkit szeretettel várunk!