Egyházmegyei közgyűlés és presbiteri konferencia

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2023/11/231125-8888.jpgEgyházmegyei közgyűlés és presbiteri konferencia

A Gömöri Református Egyházmegye 2023. október 25-én Rimaszombatban, a Csillagházban tartotta őszi közgyűlését, amelyet presbiteri konferencia követett.

A közgyűlés istentisztelettel kezdődött, melyen Nagy Ákos Róbert, egyházmegyénk esperese, hirdette az igét, tolmácsolta Isten üzenetét a több mint száz jelenlévőnek. Ezután Madarász Béla egyházmegyei gondnok köszöntötte a jelenlévőket, és megnyitotta az ülést. A Gömöri Református Egyházmegye Közgyűlése rangsorolta az egyházunk Közalapjához benyújtott támogatási kérelmeket, és tárgyalta a Bejei Református Egyházközség ingatlaneladás tárgyában benyújtott kérelmét.

A közgyűlést követően dr. Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar dékánja tartott átfogó előadást A felvidéki reformátusság XX. Századi története címmel, melynek keretében egyházunk elmúlt száz évének történetét ismertette az 1. világháború végétől napjainkig.

Az előadás után Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke egyházunk időszerű kihívásairól számolt be.

A közgyűlés alkotótagjait, valamint a presbiteri konferencia résztvevőit Porubán Ferenc, egyházunk főgondnoka is köszöntötte.

A presbiteri konferencia részeként újra lehetőség nyílott annak a kiállításnak a megtekintésére, amely 19 roll-upon keresztül tárja elénk egyházunk több mint 100 éves történetét.
A rendezvény szeretetvendégséggel ért véget.

Az alkalomért legyen hála teremtő és megtartó Istenünknek.

Csomós Elemér, presbiter

Fotók: Szarvas László