Eskütétel és köszönetnyilvánítás

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2021/06/presbiterium-.jpgEskütétel és köszönetnyilvánítás
http://rirek.sk/eskutetel-es-koszonetnyilvanitas/

A Rimaszombati Református Egyházközség Közgyűlése 2020. augusztus 30-án tartott választásokon megválasztotta a 2021. január 1-től 2026. december 31-ig tartó választási ciklus tisztségviselőit.

A járványhelyzet okán a megválasztott tisztégviselők írásban már esküt tettek, a mai istentiszteleten ezt ünnepélyes keretek között – évszázados hagyomány szerint – a jelenlévő gyülekezet előtt is megtették.

Bán Zoltán és Borbás Barnabás gondnokok eskütételét követően a presbiteri és pótpresbiteri tisztségre megválasztott testvérek tettek esküt.

A presbiteri tisztségre: Bőd Sándor, Csomós Elemér, Hizsnyan Zsuzsanna, Burszki József, B. Kovács István, Sikó Elemérné, Tari Mária, Czeglédy Zoltán, Béres Bálint, Boros Zoltán, Huszár Zsuzsanna, Hutka Edit, Szabó Edit, Arany Nikolett, Poór János, Molnár Gábor, Czakó Attila és Széplaky Tünde lett megválasztva.
Pótpresbiterként Máté Zoltán, Pósa Judit, Varga Tünde, Kónya Katalin, Sebők Attila, Szabó Gabriella, Kovács György, Ubreži Árpád, Topor Bálint, Farkas Katalin és Pál Dezső vállaltak szolgálatot.

Az ünnepi alkalmon megköszöntük azoknak a tisztségviselőknek is a munkáját, akik az elmúlt választási ciklusban hűséggel és áldozattal gondnokként, presbiterként, pótpresbiterként szolgáltak egyházközségünkben – Isten dicsőségére és az emberek üdvösségére –, de korukra, egészségügyi állapotukra való tekintettel vagy bármilyen más oknál fogva az új ciklusban már nem tudták vállalni a szolgálatot.

Máté Barnabás leköszönő gondnok mellett, Boros Lászlóné, Kiss Júlia, dr. Nyitrai László és Tóth Lajos leköszönő presbiterek, valamint Gál Piroska, Hangácsi István és Szepessy Mária leköszönő pótpresbiterek egy-egy könyvet kaptak emlékül.