Halottaink

Halottaink
http://rirek.sk/halottaink-46/

Június folyamán özv. Czikora Aladárné született Horenyicky Éva 86 éves nőtestvérünket, özv. Muránszki Jánosné született Juhász Erzsébet 91 éves nőtestvérünket, özv. Szántó Zoltánné született Czene Katalin 59 éves nőtestvérünket és özv. Varga Lászlóné született Czikora Júlia 91 éves nőtestvérünket temettük el.

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”