Halottaink

Halottaink
http://rirek.sk/halottaink-49/

Szeptember folyamán Zahoránszky Irénke 71 éves nőtestvérünket, özv. Boros Béláné született Pósa Margit 80 éves nőtestvérünket, özv. Ruffínyi Istvánné született Róth Éva 87 éves nőtestvérünket és özv. Illés Istvánné született Vincze Márta 71 éves nőtestvérünket temettük el.

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”