Halottaink

Halottaink
http://rirek.sk/halottaink-54/

Január folyamán özvegy Ferenc Vilmosné született Balog Mária 75 éves nőtestvérünket, Szarka Gyula 62 éves férfitestvérünket, Péter Lajos 76 éves férfitestvérünket valamint özvegy Keľo Andrásné született Michalides Lenke 85 éves nőtestvérünket temettük el.

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”