Halottaink

Halottaink
http://rirek.sk/halottaink-55/

Március folyamán Kovács István 79 éves férfitestvérünket, Bodnárné született Trosok Ilona 98 éves nőtestvérünket, valamint Povinszky Istvánné született Fazekas Julianna 79 éves nőtestvérünket temettük el.

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”