Idén is megtartottuk a napközis tábort

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2023/07/356341237_677217503755969_4295999695418331146_n-2.jpghttp://rirek.sk/wp-content/uploads/2023/07/356341237_677217503755969_4295999695418331146_n-2.jpgIdén is megtartottuk a napközis tábort

Hálás örömmel számolunk be arról, hogy Isten segítségével, 2023. július 10–14. időpontban, gyülekezetünkben is megvalósulhatott a Vakációs Bibliahét.

A hét témáját a KOEN (Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért alapítvány) megbízásából a Dunántúli Református Egyházkerület KOEN munkacsoportja dolgozta ki.

A téma: KAPTÁR-RUHATÁR.

Központi gondolat: A keresztyén ember Krisztustól kapja az identitását, nem maga választja és rakja össze. Ez az identitás azonban sokkal gazdagabb, mint az, amit magunktól tudnánk felépíteni.

A napi üzeneteket felvezető történetek szereplői a szorgos méhecskék voltak, akik mindennapi kérdéseikkel, munkához való hozzáállásukkal, a rájuk szabott küldetés fontosságának elismerésével és megvalósításával ügyesen ráhangoltak egy-egy nap témájára.

Hétfőn: A bőrruha üzenetét kerestük. Ádám és Éva bőrruháján keresztül megtanultuk, hogy Istenünk szeretetből teremt. Egyforma anyagból, de nem egyformán szabva… XX és XY.

Kedden: A kismama ruha üzenetére csodálkoztunk rá. Sámuel anyja, Anna kismama ruhája arra ébresztett rá bennünket, hogy minden gyermek ajándék Istentől.

Szerdán: József cifra és többi ruhája arról üzent nekünk, hogy Istenünk életünk során, bizony nagyon sokszor átöltöztet szeretetéből. Mint, ahogy a való életben is a növekedéssel átöltözés is jár.

Csütörtökön: Az örökölt palást, legdrágább örökségeinkre világított rá. Ahogyan Elizeus megörökölte Illés palástját, úgy öröklünk mi is értékeket… Így gazdagít minket Istenünk szeretetéből.

Pénteken: A Jézus által ígért fehér ruhára úgy tekintettünk, mint jutalomra. Mert Istenünk szeretetéből meg is jutalmaz. A fehér ruha nem vásárolható meg, az a győztesek ruhája.

Az igei üzenet átadását a rimaszombati és a jánosi gyülekezetek lelkipásztorai továbbították.

Az énekeket ügyes zenészeink tanították: Szarvas László és Erzsébet, Mikos Tamás, Radics Noémi és András.

A kézműves és sporttevékenységeket leginkább református alapiskolán tanító és nevelő pedagógusai végezték felnőtt gyülekezeti tagjainkkal: Tóth Katalin, Mihály Ágnes, Hadobás Mária, Plesivcsák Alexandra, Urbán Gabriella, Herényi Tímea, Pilát Tünde, Széplaky Tünde, Csobo Zsuzsanna.

Lelkes segítőink javarészt a TMRG diákjai voltak: Radics Noémi és András, Csík Fejes Csenge, Fazekas Réka, Kovács Richárd Bence, Styavina Dominik, Széplaky Kristóf, Koós Lea valamint Tímár Emma.

Isten után hálásan köszönjük meg mindenkinek az áldásos közös munkát, a szeretetteljes hozzáállást, a kitartást.

Köszönjük a ránk bízott 85 gyermek szülőjének, hogy megbíztak bennünk, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy gyermekük egy olyan hét programjában vegyen részt, ahol gondviselő és szerető Urunkra kívántunk rámutatni!

A héten megtapasztalt minden áldásért, az elvetett magért Istené a dicsőség!

A napközis tábor képei megtalálhatóak galériánkban.