Jövőre indul a Református Alapiskola

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2019/10/190830-0137kiemelt.jpgJövőre indul a Református Alapiskola
http://rirek.sk/jovore-indul-a-reformatus-alapiskola/

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz 2019. szeptember 26-án érkezett meg az a hivatalos dokumentum, melyben tájékoztatják egyházunkat, hogy a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma 2019. szeptember 18-án kelt határozatában a rimaszombati Református Alapiskolát bejegyezte az iskolák és oktatási intézmények hálózatába, így az intézmény 2020. szeptember 1-jén kezdheti meg működését.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és Rimaszombati Református Egyházközség mindent megtett annak érdekében, hogy az előzetesen jelentkező 60 növendék már az idén a kibővített, frissen felújított és újonnan felszerelt iskolaépületben kezdje a tanévet. A kivitelező, alvállalkozók, szülők, gyülekezeti tagok és önkéntesek augusztus utolsó napjaiban megfeszített tempóban igyekeztek mindent elkészíteni – kicsomagoltuk az Úrtól kapott ajándékot –, az oktatási tárca vezetője másként döntött. A berendezett osztálytermek majd egy évig üresen maradnak.

Tizenegy hónapunk van arra, hogy törzsosztályokat, szaktantermet, öltözőket és tornaszobát még inkább felkészítsük a növendékek fogadására.

Még az idén – nyílt nap keretén belül – szeretnénk az iskolaépületet bemutatni a leendő növendékeknek, szüleiknek, minden érdeklődőnek, hogy ők is lássák és érezzék milyen kimondhatatlan ajándékkal ajándékozott meg minket az Úr.

Ez úton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik imádkoztak az alapiskola létrejöttéért, akik anyagiakkal, munkájukkal, tanácsaikkal segítették úgy az épület építését, mint az intézmény alapítását.

Mindezért legyen egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria!