Konfirmációs fogadalomtétel

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2023/04/konfirmacio-191-1.jpgKonfirmációs fogadalomtétel

Április 2-án, vasárnap délelőtt tíz órakor kettős ünnepre hívogattak a rimaszombati református templom harangjai. Virágvasárnap ünnepnapján, amely hagyományosan kiemelkedik a vasárnapok sorából, a nagyhét nyitányán, Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékeztünk, illetve az igehirdetés mellett konfirmandusaink álltak a gyülekezet színe elé ünnepélyes fogadalomtételre. A templom szinte megtelt ünneplő szülőkkel, nagyszülőkkel, hozzátartozókkal.

Az igehirdetés Máté Evangéliuma 21. fejezetének 9. verse alapján szólt: „Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban.”

Az ünnepi istentisztelet után került sor a konfirmációs szertartásra. Az idei esztendőben tizenegy fiatal járult az Úr asztalához, név szerint: Boros Emese, Duboviczky Rebeka, Farkas Anna, Forgon Anna Borbála, Harsányi László, Hosszúréti Bálint, Mács Zille Anna, Máté Barnabás, Máté Borka, Nagy Gábor Flórián és Radics Noémi, és erősítette meg az egész gyülekezet előtt Krisztushoz és a református egyházhoz, a gyülekezethez tartozását.

A fiatalok már március 29-én, szerdán 16.00 órától istentisztelet és presbiteri ülés keretében, Kovács Tímár Ildikó lelkipásztor irányításával számot adtak káté- és egyháztörténeti ismereteikről a presbiterek, családtagjaik és a gyülekezet előtt.

A sikeres vizsgatételt követően vasárnap még mindenki néhány kérdést kapott, amelyre felelnie kellett a megjelentek előtt, majd a lelkésznő egyesével kézrátételes áldásban részesítette őket. A gyülekezettől valamennyien egy Szentírást és emléklapot kaptak, melyet a lelkipásztorok és a gondnok adott át.

A presbitérium nevében gyülekezetünk gondnoka, Bán Zoltán mérnök köszöntötte az immár teljes jogú, úrvacsorázó gyülekezeti tagjainkat, majd intő és bátorító szavakat helyezett a fiatalok szívére, kihangsúlyozva, hogy külön öröme, hogy ezek a fiatalok már most gyakran bekapcsolódnak a gyülekezet szolgáló közösségébe. Ezt követően a presbitérium tagjai kézfogással köszöntötték a fiatalokat, akik a hitvallástételt követően a gyülekezettel együtt első alkalommal húsvétkor részesülhetnek majd az úrvacsora sákramentumában.

A konfirmált fiatalok részéről Máté Barnabás köszöntötte a gyülekezetet, majd a hála szavaival és virágcsokorral köszönte meg a lelkésznő felkészítő munkáját.
Adjon Isten erőt a konfirmáltaknak fogadalmuk megtartásához, hisz a hitben való nevelésüket az Úr megáldotta, s most személyes hittel, Krisztusi elhívással ők maguk indulnak el a keresztyén élet rögös, s mégis gyönyörű útján.

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” (1Tim 6,12)

Szívből gratulálunk minden konfirmandusunknak!

Áldás békesség!

Csomós Elemér presbiter

A konfirmációs vizsga és a konfirmációs fogadalomtétel képei megtekinthetők galériánkban.