Mi számomra a népszámlálás?

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2021/03/2021_nepszamlalas-02-2.jpgMi számomra a népszámlálás?
http://rirek.sk/mi-szamomra-a-nepszamlalas/

Számomra a népszámlálás alkalom a bizonyságtételre.

Egy olyan kötelező lehetőség a hovatartozásom megvallására, amelynek szívesen és örömmel teszek eleget.

Magyarságomat büszkén vállalom, őseim vallásához, az általam is igaznak ismert református valláshoz is teljes szívemmel ragaszkodok.

Hitemről igyekszem alázattal vallani, Jézus Krisztus tanításának engedve:
„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32–33)

Kovácsné Tímár Ildikó, lelkipásztor