Reformáció heti alkalmaink

Reformáció heti alkalmaink

A reformáció ünnepére készülve várunk minden gyülekezeti tagot és érdeklődőt templomunkba, illetve a gyülekezet imatermébe. 2019. október 28. 16.00 Bibliaóra az imateremben 2019. október 29. 13.00 A TMRG reformációs istentisztelete gyülekezeti tagjainkkal a templomban 2019. október 30. 10.00 istentisztelet reformáció ünnepére készülve az imateremben 17.00 Istentisztelet az imateremben 2019. október 31. 17.00 REFORMÁCIÓ ÜNNEPE Ünnepi istentisztelet a templomban

Gyászjelentés

Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy 2019. október 22-én életének 87. évében elhunyt a drága édesanya, nagymama, és dédnagymama özv. Dobos Béláné született Molnár Valéria Drága emléke szívünkben él! A gyászoló család

Jövőre indul a Református Alapiskola

Jövőre indul a Református Alapiskola

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz 2019. szeptember 26-án érkezett meg az a hivatalos dokumentum, melyben tájékoztatják egyházunkat, hogy a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma 2019. szeptember 18-án kelt határozatában a rimaszombati Református Alapiskolát bejegyezte az iskolák és oktatási intézmények hálózatába, így az intézmény 2020. szeptember 1-jén kezdheti meg működését. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és Rimaszombati Református Egyházközség mindent megtett annak érdekében, hogy az előzetesen jelentkező 60 növendék már az idén…folytatás…

Feketeszárú cseresznye

Feketeszárú cseresznye

Egyházközségünk nyolc darab bérletet vásárolt a Miskolci Nemzeti Színház 2019/2020-as évadára. A vásárolt bérlet első előadására – Feketeszárú cseresznye – színjáték – pénteken 2019. október 25-én kerül sor. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, és szeretné bérleteinket kihasználva megtekinteni az előadást, 10 € befizetésével jelentkezzen a lelkészi hivatalban. A részvételi díj magában foglalja a bérlet árának az adott előadásra eső részét és az útiköltséget. Feketeszárú cseresznye – színjáték Időpont: péntek – 2019….folytatás…

Kicsomagoltuk az Istentől kapott ajándékot

Kicsomagoltuk az Istentől kapott ajándékot

„A mai nap bizonyíték arra, hogy a jó földbe vetett mag kihajtott. Ez pedig már az aratás örömünnepe. Úgy is mondhatjuk, hogy a megnyesett fa kizöldült“ – summázta röviden a gyors eredményt Grezsa István miniszteri biztos az ünnepi átadáson. Az ünnepi istentisztelet után a diákok, tanárok, meghívott vendégek, a helyi gyülekezet tagjai gyalog vonultak át a Református Óvoda Gólyavár épületéhez. Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Molnár Sándor főtanácsos, a református gyülekezet…folytatás…

Öröm és hálaadás a 20. évforduló jegyében

Öröm és hálaadás a 20. évforduló jegyében

Szeptember elsején a rimaszombati református templomban a 2019/20-as tanévnyitó alkalmon emlékeztek meg a Tompa Mihály Református Gimnázium húsz évvel ezelőtti újraindulásáról, majd átadták a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programnak köszönhetően felépült Gólyavár Óvodát és az alapiskola céljára vásárolt, kibővített és felújított épületet. „Az evangélium hirdetése mindig változást hozott azok életében, akik hittek és komolyan vették. Az egyház hívő népe igyekszik mindent megtenni az evangélium terjedéséért. Egyik területe ennek a szolgálatnak az iskolaügy“…folytatás…

Ünnepi tanévnyitó és épületátadások

Ünnepi tanévnyitó és épületátadások

A református gimnázium újraindulásának 20. évfordulója alkalmából a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Tompa Mihály Református Gimnázium és a Rimaszombati Református Egyházközség 2019. szeptember 1-jén 15.00 órai kezdettel ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tart a rimaszombati református templomban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az ünnepi istentiszteletet követően a diákok, tanárok, meghívott vendégeink, az ünnepi gyülekezet gyalog vonul át a Református Óvoda Gólyavár épületéhez, ahol Grezsa István miniszteri biztos ünnepi beszédével átadásra kerül…folytatás…

Indul a Református Óvoda

Indul a Református Óvoda

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni az érdeklődőket, hogy a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma 2019. augusztus 15-én kelt határozatában a rimaszombati Református Óvodát bejegyezte az iskolák és oktatási intézmények hálózatába, így az intézmény 2019. szeptember 1-jén megkezdheti működését. A Kárpát-medencei Református Óvodaprogram támogatásával Komárom, Martos és Tornalja után Rimaszombat is bekerült azon helyszínek közé, ahol 2019-re befejeződtek az óvodaépület építési munkálatai, és a gyermekek még ugyan abban az évben birtokba vehetik az…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Júliusban Kovács Attila és Piskáčková Bianka részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)