Halottaink

Halottaink

Augusztus folyamán Nagy Sándor 52 éves férfitestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”

Alapkőletétel Rimaszombatban

Alapkőletétel Rimaszombatban

A Rimaszombati Református Egyházközség, valamint a Tompa Mihály Református Gimnázium szervezésében 2018. szeptember 4-én délelőtt 11.00 órai kezdettel kerül sor a Kárpát­medencei Óvodafejlesztési Program keretében megvalósuló rimaszombati református óvoda épületének ünnepélyes alapkőletételére. A Tompa Mihály Református Gimnázium iskolakertjében épülő óvoda már folyamatban levő építkezési munkálatai mellett szeretnénk időt szakítani arra, hogy Magyarország Kormányának képviselői, egyházunk vezetősége, gyülekezetünk tagjai, iskolánk diáksága és tanárai, valamint városunk, régiónk magyarjai megálljunk és közösen kérjük…folytatás…

Emléktábla-avatással egybekötött tanévnyitó istentisztelet

Emléktábla-avatással egybekötött tanévnyitó istentisztelet

A Tompa Mihály Református Gimnázium 2018. szeptember 2-án, vasárnap délután 15.00 órai kezdettel templomunkban tartja tanévnyitó istentiszteletét. Nagy Ákos Róbert gömöri református esperes igeszolgálatát követően Molnárné Pelle Beáta igazgató nyitja meg a 2018/2019-es tanévet. Az intézmény új diákjai ez alkalommal is ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitó istentisztelet keretén belül kerül sor az egykori rimaszombati református, majd Egyesült Protestáns Gimnázium (a Bartók Béla utca 20-as szám alatt található) régi épületén –…folytatás…

Közös takarítások

Közös takarítások

A nyárra tervezett átalakítási munkálatok a Tompa Mihály Református Gimnázium épületében a végükhöz közelednek. A nyári szünet alatt a szakemberek felújították a központi fűtést, a víz- és szennyvízvezetékeket és a villamos hálózatot. A folyosókon megkezdődött az ablakok cseréje. Augusztus végéig még néhány osztályban kell a mosdók körüli csempézést befejezni, és a folyosók festése vár még ránk. Az osztálytermek kitakarításában szeretnénk a kedves szülők, diákok és gyülekezeti tagok segítségét kérni. Minden…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Júliusban Ádám Elizabet, Lakatos Vivien, Nagy Emily, Molnár Liza és Thuza Lorina részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Július folyamán Killner Róbert 52 éves férfitestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”

Rimaszombatban is elindult az óvoda építése

Rimaszombatban is elindult az óvoda építése

Július utolsó napjaiban a tervezetnél egy kicsit hosszabb előkészítési fázist követően Magyarország kormányának támogatásával Rimaszombatban is elindult az új református óvoda építése. Az óvodaindítás gondolatát egyik presbiterünk még a 2015. decemberi ülésen vetette fel. Sokakat meglepett ez a felvetés, éppen ezért a kérdés részletes megtárgyalását a következő év januárjára halasztottuk. Januárban a presbitérium egy új református óvoda indítása mellett döntött, és megbízott néhány személyt, kezdjenek foglalakozni a kérdéssel. Nem tudtuk…folytatás…

Kiállításmegnyitó

Kiállításmegnyitó

A Szeghalmy Bálint Építészeti Alapítvány és egyházunk Kulturális és Közművelődési Központja szervezésében 2018. július 13-án, 16.00 órakor a Tudományos Gyűjtemények épületében (Rimaszombat, Daxner utca 36.) Medgyaszay István születésének 140. évfordulója alkalmából „Józanság, ellentétek, derű” címmel Medgyaszay István építészetét bemutató kiállítás nyílik. A kiállítást Krcho János, Forster Gyula-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja nyitja meg. A tárlat előzetes bejelenkezés alapján (csillaghaz@reformata.sk) 2018. július 31-ig munkanapokon 8.00 és 16.00 között látogatható…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Júniusban Ádám Elizabet, Lakatos Vivien és Nagy Emily részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)