Keresztelés

Keresztelés

Júniusban Hajdú Lili, Krišteková Lea és Krišteková Ema részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Június folyamán Kusza István 89 éves férfitestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.”

Keresztelés

Keresztelés

Májusban Kerekeš Adela és Mikos Teodóra Róza részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Május folyamán özvegy Kálosi Györgyné született Tankó Rózsa 91 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó…folytatás…

Halottaink

Halottaink

Április folyamán özv. Krejcsi Jánosné született Molnár Margit 90 éves nőtestvérünket, valamint Tömösváry Lászlóné született Péter Edit 68 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az…folytatás…

Alsópokorágyra megyünk istentiszteletre

Alsópokorágyra megyünk istentiszteletre

A Rimaszombati Református Egyházközség presbitériuma 2010-ben jóváhagyta, hogy megemlékezve arra a 13 esztendőre (1771–1784) amíg Rimaszombatban tiltva volt a református vallás gyakorlása, az egyházközség tagjai minden év húsvétot követő vasárnapján közösen Jánosiban, Alsópokorágyon vagy Zeherjén vesznek részt istentiszteleten. Gyülekezetünk 2019-ben a húsvétot követő vasárnapon (2019. április 28-án) az Alsópokorágyi Református Egyházközségben vesz részt istentiszteleten. A rendhagyó istentisztelet 10.30 órakor kezdődik, igehirdetéssel Mikos Tamás beosztott lelkipásztor szolgál. Kérjük testvéreinket, hogy tíz…folytatás…

Istentiszteleti alkalmaink a húsvéti ünnepkörben

Istentiszteleti alkalmaink a húsvéti ünnepkörben

Hétfő, 2019. április 15. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Kedd, 2019. április 16. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Szerda, 2019. április 17. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – gyülekezeti terem – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Csütörtök, 2019. április 18. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Nagypéntek, 2019. április 19. – 10.00 óra – délelőtti…folytatás…

Keresztelés

Keresztelés

Márciusban Hanza Benedek és Benkovics Ákos részesült a keresztség sákramentumában. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Halottaink

Halottaink

Március folyamán Kovács István 79 éves férfitestvérünket, Bodnárné született Trosok Ilona 98 éves nőtestvérünket, valamint Povinszky Istvánné született Fazekas Julianna 79 éves nőtestvérünket temettük el. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz…folytatás…