Megújult a gimnázium tornatermének erkélye

Megújult a gimnázium tornatermének erkélye

Az egykori Egyesült Protestáns Gimnázium tornaterme annak idején nemcsak a fiatalok testi egészségének szolgálatára épült, de az iskola, sőt a város közösségi életének is fontos helyszíne volt. Az utóbbi évekre ugyancsak megkopottá vált, bizonyos részei biztonsági szempontból sem feleltek meg az előírásoknak. A küzdőtér 2011-12-ben új padlóburkolatot kapott. A falak borítása és a bordásfalak is megújultak akkor. Az erkélyt, amelyen egykor a sportesemények és ünnepi alkalmak közönsége számára voltak kialakítva…folytatás…

Eskütétel és köszönetnyilvánítás

Eskütétel és köszönetnyilvánítás

A Rimaszombati Református Egyházközség Közgyűlése 2020. augusztus 30-án tartott választásokon megválasztotta a 2021. január 1-től 2026. december 31-ig tartó választási ciklus tisztségviselőit. A járványhelyzet okán a megválasztott tisztégviselők írásban már esküt tettek, a mai istentiszteleten ezt ünnepélyes keretek között – évszázados hagyomány szerint – a jelenlévő gyülekezet előtt is megtették. Bán Zoltán és Borbás Barnabás gondnokok eskütételét követően a presbiteri és pótpresbiteri tisztségre megválasztott testvérek tettek esküt. A presbiteri tisztségre:…folytatás…

Iskolánk, iskolánk…

Iskolánk, iskolánk…

Örömmel tesszük közzé a Tompa Mihály Református Gimnázium és a Református Alapiskola Iskolánk, iskolánk… című kisfilmjét. A járványügyi intézkedések jelenleg nem teszik lehetővé, hogy a tanárokon és növendékeken kívül mások is belépjenek az iskola épületébe, ezért különösen jólesett újra benézni az osztálytermekbe, folyosókra, tornatermekbe, az iskolaudvarra. Nyílt nap helyett legalább ebben a formában láthattuk hol tanulnak vagy tanulhatnak gyermekeink. Köszönet a felkészítő tanároknak, a szereplő növendékeknek és a CAW videóprodukciónak.

Istentiszteleti alkalmaink

Istentiszteleti alkalmaink

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal hatályos rendelkezései szerint járásunkban az istentiszteleteknél is: – beltérben az ülőhelyek 25%-át lehet használni és legfeljebb 250 személy lehet jelen; – a jelenlévőknek szájmaszkot kell viselniük; – a belépéskor kezét mindenkinek fertőtlenítenie kell. Ennek értelmében az istentiszteleti alkalmainkon akár 250 fő is részt vehet. Mivel a fent jelzett feltételek jelenleg nem jelentenek létszámbeli korlátot számunkra, az istetiszteletek élő közvetítése megszűnik. Az igehirdetések továbbra is visszahallgathatók a…folytatás…

Átlépés a Református Alapiskola 5. osztályába

Átlépés a Református Alapiskola 5. osztályába

A rimaszombati Református Alapiskolában a 2021/2022-es tanévben is nyílik 5. osztály. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket és törvényes képviselőket a gyermekeknek az 5. osztályba való beíratásának módjáról. Az alapiskola 5. osztályába való átlépést a szülők kérvényezik abban az iskolában, ahová kérik a gyermek felvételét. A kérvénynek tartalmaznia kell: – a kérelmező törvényes képviselők adatait és elérhetőségét (teljes név, állandó lakhely, ha a tartózkodási hely nem egyezik meg az…folytatás…

Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás

Téged is vár a Gólyavár! címmel hirdette meg beiratkozási kampányát a Református Óvoda. A 2021/2022-es tanévre a beiratkozás 2021. május 1-jétől 2021. május 31-ig tart. A beiratkozási kérelem letölthető az óvoda Facebook (@golyavarrimaszombat) oldaláról, a reformata.sk, a rirek.sk honlapokról, valamint kikérhető az óvoda e-mail-címen (golyavar@reformata.sk). A kitöltött és aláírt kérvények postai vagy elektronikus úton is küldhetők az óvoda címére, de ugyanúgy személyesen is leadhatóak. Személyes ügyintézésre hétfőnként 8:00 és 16:00…folytatás…

Jövő héten nyitunk!

Jövő héten nyitunk!

Örömmel tájékoztatjuk a testvéreket, hogy a legfrissebb kormányinformáció értelmében – Isten kegyelméből – 2021. április 19-től szigorú feltételek mellett, de már tarthatóak nyilvános templomi istentiszteletek. A Közegészségügyi Hivatal a nyilvános istentiszteleteknél a következő feltételeket szabta: – beltérben 15 négyzetméterenként maximum egy fő tartózkodhat; – a jelenlévők érvényes negatív vírusteszttel vagy a két adagos beoltottságról szóló igazolással vagy a víruson való átesésről szóló három hónapnál nem régebbi orvosi igazolással kell rendelkezzenek;…folytatás…

Jánosiba megyünk istentiszteletre

Jánosiba megyünk istentiszteletre

A Rimaszombati Református Egyházközség presbitériuma 2010-ben jóváhagyta, hogy megemlékezve arra a 13 esztendőre (1771–1784) amíg Rimaszombatban tiltva volt a református vallás gyakorlása, az egyházközség tagjai minden év húsvétot követő vasárnapján közösen Jánosiban, Alsópokorágyon vagy Zeherjén vesznek részt istentiszteleten. Idén a különböző megkötések miatt csak virtuálisan vehetünk részt ezen a vándorláson. A fenti videón keresztül ezen a héten a Jánosi gyülekezet istentiszteletén veszünk részt.

Beiratkozás a Református Alapiskolába

Beiratkozás a Református Alapiskolába

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket és törvényes képviselőket a gyermekek első osztályba való beíratásának módjáról. A Református Alapiskolába való beiratkozás a nevelésről és oktatásról szóló 245/2008 T. t. sz. törvény 20. szakaszának 2. bekezdése alapján 2021. április 1-től április 30-ig tart. Az iskola fenntartója a személyes beiratkozás napjául 2021. április 1-jét határozta meg. A beiratkozás módjai: 1. Az iskola információs rendszerén keresztül. 2. A honlapon elérhető kérvény kitöltésével…folytatás…