Egy találkozó emlékére

Egy találkozó emlékére

2022. május 7-én Rimaszombatban került sor arra az emlékkonferenciára, amely a 2001. október 19-én, Mádl Ferenc Magyarország és Schuster Rudolf Szlovákia akkori köztársasági elnökének Erdélyi Gézával, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház korábbi püspökével a rimaszombati református parókián történt találkozójának kívánt emléket állítani. A három nagy hatású vezető találkozása történelmi lépésként számon tartott megegyezéssel zárult a felvidéki magyar református lelkészképzés és – ennek folyományaként – a Selye János Egyetem létrehívásának előmozdítása…folytatás…

Álláshirdetés

Álláshirdetés

A rimaszombati Református Oktatási Központba 2022. szeptember 1-i belépéssel keresztyén értékeket valló, munkavégzésükben igényes pedagógus munkatársakat keresünk a következő munkakörökbe: – magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanár, – alsó tagozatos tanító, – óvodapedagógus, – nevelő iskolai klubban. Feltételek: – az egyes munkaköröknek megfelelő szakirányú végzettség, – büntetlen előélet, – egészségügyi alkalmasság, – a magyar és szlovák nyelv ismerete. Jelentkezni szakmai életrajz, motivációs levél és az iskolai végzettséget…folytatás…

Alsópokorágyra megyünk istentiszteletre

Alsópokorágyra megyünk istentiszteletre

A Rimaszombati Református Egyházközség presbitériuma 2010-ben jóváhagyta, hogy megemlékezve arra a 13 esztendőre (1771–1784) amíg Rimaszombatban tiltva volt a református vallás gyakorlása, az egyházközség tagjai minden év húsvétot követő vasárnapján közösen Jánosiban, Alsópokorágyon vagy Zeherjén vesznek részt istentiszteleten. Gyülekezetünk 2022-ben a húsvétot követő vasárnapon (2022. április 24-én) az Alsópokorágyi Református Egyházközségben vesz részt istentiszteleten. A rendhagyó istentisztelet 10.30 órakor kezdődik, igehirdetéssel Molnár Sándor lelkipásztor szolgál. Kérjük testvéreinket, hogy tíz óráig…folytatás…

Isten kezében

Isten kezében

(részlet) Jött villámcsapás, jött fegyver. Jött fergeteg. Jött emberek hálátlansága. Jött kegyetlenség, jött bűn. Jött éhség és szomorúság. Jött megalázás. Jött üldözés és megpróbáltatás. Jött bujdosás lélek-pusztában és nem volt hová lehajtani fejet. Jött kínszenvedés, Krisztus hét szenvedése. Jött korbácsütés testen és lelken. Jött börtön… Nagy bajomban mindig csak azt mondtam: „Isten kezében vagyunk és ott vagyunk a legjobb helyen.” Mikor fellegek feltornyosultak és a hullámok összecsaptak fejünk felett. Mikor…folytatás…

Istentiszteleti alkalmaink a húsvéti ünnepkörben

Istentiszteleti alkalmaink a húsvéti ünnepkörben

Virágvasárnap, 2022. április 10. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – templom Hétfő, 2022. április 11. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Kedd, 2022. április 12. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Szerda, 2022. április 13. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – gyülekezeti terem Csütörtök, 2022. április 14. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Nagypéntek, 2022. április 15. – 10.00…folytatás…

Jótékonysági koncert és adománygyűjtés

Jótékonysági koncert és adománygyűjtés

A Rimaszombati Református Egyházközség, a rimaszombati Református Oktatási Központ és a miskolci Lévay József Református Gimnázium jótékonysági koncerttel egybekötött adománygyűjtést szervez az Ukrajnában dúló háború károsultjainak segítésére. A rimaszombati református templomban 2022. április 6-án, szerdán 17 órától kezdődő alkalmon énekkel szolgál a miskolci Lévay József Református Gimnázium Énekara. A pénzadományokat a jótékonysági koncertre érkezők személyesen elhelyezhetik a templomban erre a célra kihelyezett adománygyűjtő perselyekbe. Adományaikat banki átutalással is megtehetik az…folytatás…

Díjazott lett a Gólyavár is

Díjazott lett a Gólyavár is

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága 2022-ben – a cselekvő nemzet évében – Jövőt építünk címmel pályázatot hirdetett a Kárpát-medencében Magyarország Kormányának támogatásával megvalósított bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészei részére, azzal a céllal, hogy díjazzák és a közvéleménnyel is megismertessék a mintaértékű bölcsődei, óvodai létesítményeket, épületeket, valamint azok építészeit. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül a külhoni magyar közösségek is több mint 900 új vagy felújított épülettel gazdagodtak. A benyújtott pályázatokat…folytatás…

Egyházmegyei felnőttképző est

Egyházmegyei felnőttképző est

A Gömöri Református Egyházmegye 2022. március 30-án, szerdán este 18,00 órakor tartja felnőttképző estjét a rimaszombati Csillagházban. Előadónk: Dr. Csorba Dávid, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára, aki a Gyászévtized 350. évfordulója kapcsán, e hitvalló időszakról tart előadást. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Ünnepeljünk együtt!

Ünnepeljünk együtt!

Nemzeti ünnepünk – március 15. – nem múlhat el anélkül, hogy mellkasunkon kokárdával, szívünkben boldog emlékezéssel, ne gondolnánk azokra a márciusi ifjakra, akik az 1848-as forradalom élére álltak. A szűkkörű emlékezések két éve után idén újra megadatott nekünk, hogy Kárpát-medence szerte többezer helyszínen, egy közösségben ünnepelhessünk. Március 15-én emlékezzünk közösen az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra! 10.00 órakor templomunkban ünnepi istentiszteletre kerül sor a rimaszombati Református Oktatási Központ diákjai részvételével. Igét…folytatás…