Mi számomra a népszámlálás?

Mi számomra a népszámlálás?

Számomra a népszámlálás alkalom a bizonyságtételre. Egy olyan kötelező lehetőség a hovatartozásom megvallására, amelynek szívesen és örömmel teszek eleget. Magyarságomat büszkén vállalom, őseim vallásához, az általam is igaznak ismert református valláshoz is teljes szívemmel ragaszkodok. Hitemről igyekszem alázattal vallani, Jézus Krisztus tanításának engedve: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is…folytatás…

Bál, bál, maszkabál…

Bál, bál, maszkabál…

Kulturális örőkségünk a hagyományőrzés. Iskolánkban a Református Alapiskolában a farsangi néphagyomány felelevenítése kiemelt programként szerepel. Célunk, hogy a gyermekek ismerjék a farsanggal kapcsolatos néphagyományokat, szokásokat, játékokat. Megértsék a farsang lényegét, érzelmi tartalmát, átéljék különböző tevékenységek és feladatok elvégzése során. A mesében, a versben, a táncban, az énekben és az ünnepben megfogalmazódó világkép könnyen befogadható a kisiskolás gyerek számára. Igényük van arra, hogy felszabadultan, teljes lényükkel játszanak, mulassanak, ünnepeljenek. A délutáni…folytatás…

Rimaszombatban betiltották az istentiszteleteket

Rimaszombatban betiltották az istentiszteleteket

A Szlovák Köztársaság Kormányának a 2020. december 23-án kora este közzétett 32/2020 számú közlönye 66. számú rendelete értelmében a Rimaszombati Regionális Közegészségügyi Hivatal 2020. december 23-i hatállyal megtiltotta a rimaszombati és nagyrőcei járásban az istentiszteletek megtartását. Az említett rendelet értelmében a karácsonyi ünnepkörre meghirdetett istentiszteleti alkalmaink sem lehetnek nyilvánosak. A meghirdetett istentiszteleteket a honlapunkon élőben fogjuk közvetíteni. Sajnos egy elhúzódó probléma miatt továbbra sem lehet egyenesen a honlapunkon megtekinteni a…folytatás…

Istentiszteletek a karácsonyi ünnepkörben

Istentiszteletek a karácsonyi ünnepkörben

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala december 19-től új, szigorúbb szabályokat léptetett életbe, melyek kiterjednek az istentiszteletek megtartására is. A 2020. december 19. és 2021. január 10. között érvényes kijárási tilalom, nem vonatkozik az istentiszteleteken résztvevőkre, módosul viszont az istentiszteletekre előírt ülésrend. A hatályos rendelkezések szerint az elfoglalt helyek között mindig üresen kell hagyni egy ülőhelyet, és minden második padba lehet csak ülni. Templomunk ülőhelyeinek 25%-át használhatjuk. A szigorú higiéniai előírások…folytatás…

Zenés advent kicsit másként – frissítve!

Zenés advent kicsit másként – frissítve!

Az elmúlt években már szokássá vált, hogy az adventi vasárnapokat zenével tesszük még ünnepélyesebbé, ám az idei év egy kicsit más. A zene viszont így sem maradhat el, az istentiszteletről hazaérve még éppen meghallgatható Tóbisz Titusz Adventi Operagálája. A felvétel csak ma érhető el, de jó hír, hogy jövő vasárnap érkezik a folytatása. Áldott vasárnapot, és jó zenehallgatást kívánok mindenkinek! Tamás

Újra kinyitjuk templomunkat

Újra kinyitjuk templomunkat

Az országos tiszti főorvos legújabb 2020. november 16-án hatályba lépett rendelkezései korlátozásokkal ugyan, de engedélyezik a nyilvános istentiszteletek megtartását. Az istentiszteleten minden második ülőhelyet lehet csak elfoglalni, így a mi esetünkben a templomban egy időben maximum 550 személy tartózkodhat. A külső fertőtlenítő és a szájmaszk használata továbbra is kötelező, a kézfogás ezután is tilos. Az enyhítő rendelkezéseket figyelembe véve Rimaszombatban szerdán 10.00 órától, pénteken 10.00 órától és vasárnap 10.00 órától…folytatás…

Általános tisztújítás 2020

Általános tisztújítás 2020

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. november 5-én Rimaszombatban megvizsgálta az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre jelölt személyek nyilatkozatait, és a választhatóság feltételeit teljesítő, valamint a jelölést elfogadó személyeket a szavazólapoknak a szavazó egyházközségeknek való megküldésével választásra bocsátotta. Egyházközségünk hivatalban levő presbiterei is levélben történő titkos szavazással a napokban választanak. A presbiterek által leadott szavazatok 2020. november 18-át követően kerülnek összesítésre, így 2020. november 30-ig a mi…folytatás…

Reformátori útmutatás mára

Reformátori útmutatás mára

Luther Márton a következőket írta Johann Hessnek, amikor 1527-ben Wittenbergben kitört a pestisjárvány: „Imádkozni fogok Istenhez, hogy kegyesen őrizzen meg és védjen meg minket. Magam pedig fertőtlenítek, segítek frissen tartani a levegőt, gyógyszert beadni és azt magam is beszedem. Elkerülöm a helyeket és az embereket, amikor nem szükséges a jelenlétem, nehogy engem megfertőzzön, majd másokat is megfertőzzön a hanyagságom, ami esetleg halálukhoz vezet. Ha Isten el akar vinni, tudja, hol…folytatás…

Élőben közvetítjük az Istentiszteletet

Élőben közvetítjük az Istentiszteletet

A megszokott időben, minden vasárnap délelőtt 10.00 órai kezdettel honlapunkon istentiszteletet közvetítünk a rimaszombati református templomból. Egyházközségünk a járvány elleni küzdelem segítése érdekében – betartva a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának hatályos rendelkezéseit – 2020. október 15-től a szükségállapot végéig újra szüneteltetni fogja a nyilvános templomi istentiszteleteket, bibliaórákat és egyéb egyházi, közösségi összejöveteleket. A rendelkezések értelmében istentiszteletek az ismert higiéniai előírások betartásával mindössze 6 személy részére engedélyezettek, beleértve a szolgálatot végző…folytatás…