Beiratkozás a Református Alapiskolába

Beiratkozás a Református Alapiskolába

Kedves Szülők, ezúton értesítjük Önöket, hogy a Rimaszombati Református Alapiskola 2020/2021-es tanévben induló 1. évfolyamába a beiratkozás elsősorban elektronikus úton történik 2020. április 15-től április 30-ig. Elektronikus beiratkozásnál kérjük a felvételi kérelem, valamint a beíratási kérdőív kitöltését és aláírását. A nyomtatványokat scannelve lehet elküldeni az alapiskola@reformata.sk e-mail címre. A kérelemhez mindenképpen csatolni kell a leendő elsős tanuló születési anyakönyvi kivonatát. A kérelem és a kérdőív itt tölthető le, valamint kikérhető…folytatás…

Nagypénteki üzenet – videó

Nagypénteki üzenet – videó

A világ legfontosabb ünnepe, amit talán nem is lehet igazán ünnepelni. Mit jelent számunkra a nagypéntek, és miért fontos? Vizsgáljuk meg együtt Péter szemszögéből, a bibliai üzenet alapján, hogy a nagypéntek szomorúságától a feltámadás öröméig vezető útra léphessünk. A videós igehirdetést a gyülekezet facebook oldalán, illetve itt is meg lehet tekinteni. Illetve a szokásos módon az igehirdetések menüpont alatt  meg is hallgatható. A mi hamarabbi személyes találkozásig kívánok áldott, békés húsvéti ünnepeket!…folytatás…

Virágvasárnapi üzenet – videó

Virágvasárnapi üzenet – videó

Virágvasárnap üzenete akkor és ma… Akkor Jézus, bár nagy tömeg kíséretében, mégis alázatosan vonult Jeruzsálembe, hogy küldetését beteljesítse. Ma is alázatosan közeledik, és még mindig azért, hogy megszabadítson. Akkor először a templomba ment Jézus, és megtisztította azt, az oda nem illő dolgoktól. Ma is szívünk temploma felé tart, hogy rendet teremtsen benne, hogy kitakarítsa mindazt, ami lehúz, ami megkötöz, ami elválaszt bennünket Istentől és egymástól. Akkor, a megtisztított templomban Jézus…folytatás…

Elmarad a nyílt nap, változik a beiratkozás menete

Elmarad a nyílt nap, változik a beiratkozás menete

Ez úton tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket, hogy a Szlovák Kormány, valamint a Közegészségügyi Hivatal rendelkezéseit betartva a 2020. március 28-ra tervezett nyílt nap nem kerülhet megszervezésre. A járványügyi helyzetre való tekintettel kénytelenek vagyunk eltekinteni az első osztályba történő ünnepélyes beiratkozástól is, és figyelembe venni az illetékes miniszter rendelkezéseit, rendhagyó beiratkozást szervezni. A beiratkozás folyamatáról hamarosan értesítjük az érdeklődőket. További információ az alapiskola@reformata.sk e-mail címen kérhető. A Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos,…folytatás…

Istentiszteletek az interneten

Istentiszteletek az interneten

Bizonyára észrevettétek Testvérek, hogy a tőlünk megszokotthoz képest egy kissé megcsappant az istentiszteletek száma, ami nem jelenti azt, hogy kevesebb lehetőségetek lenne igehirdetést hallani, csak egy más formát ajánlunk. Egyházunk hivatalos oldalán már eddig is az ország több részére el lehetett látogatni, ahonnan képpel vagy hanggal jelentkeznek a helyi lelkészek. A vasárnapi alkalmak mellett az egyes egyházmegyék espereseit és esperes helyetteseit is megszólaltatjuk, az ő áhítatuk szerdánként, és vasárnaponként jelenik…folytatás…

Vasárnaptól szüneteltetjük nyilvános alkalmainkat

Vasárnaptól szüneteltetjük nyilvános alkalmainkat

A Rimaszombati Református Egyházközség Presbitériuma figyelembe véve a koronavírus terjedésének megakadályozására hozott állami intézkedéseket, engedve egyházunk elnöksége kérésének úgy határoz, hogy egyházközségünkben 2020. március 15-től a tiltó rendelkezések visszavonásáig nem tartunk nyilvános istentiszteleti alkalmat, bibliaórát, kóruspróbát, konfirmációs előkészítőt. Vasárnaponként 10.00 órai kezdettel a szószéken elhangzó igehirdetések kerülnek rögzítésre, és azokat 11.00 órától közzé tesszük egyházközségünk honlapján (rirek.sk). A templom a megszokott időben továbbra is nyitva lesz a hívek előtt. Egyházközségünk…folytatás…

2020. március 28-ára halasztódott a nyílt nap

2020. március 28-ára halasztódott a nyílt nap

A 2020. szeptember 1-jén induló Református Alapiskolában az érdeklődő szülők és gyermekeik számára 2020. március 28-án, szombaton 10.00 órai kezdettel nyílt napot tartunk Rimaszombatban a Daxner utca 34. sz. alatti felújított épületben. Az iskolába készülő óvodások és az alapiskolák alsó tagozatos tanulói számára foglalkozásokat szervezünk, a szülők pedig tájékoztatást kapnak a beiskolázás menetéről. A tanítás 2020. szeptember 1-jén az első és ötödik osztályban, igény esetén pedig a második, harmadik és…folytatás…

Mács Zoltán (1933–2020)

Mács Zoltán (1933–2020)

Nehéz múlt időben beszélni és írni olyan emberről, aki még tegnap itt volt közöttünk. Váratlanul jött a hír, elhunyt Mács Zoltán, nyugalmazott pedagógus. Sok kollégámmal együtt az utóbbi időben szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy egyre kevesebbet találkozunk kedves volt kollégánkkal, Mács Zolival. Sajnos egészségi állapota már nem engedte a hosszabb sétákat, a számára eddig megszokott életformát. Egy nagyon értékes, sokoldalú embert veszített el személyében a pedagógus társadalom és Rimaszombat magyarsága….folytatás…

Választások 2020

Választások 2020

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok körlevele a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház valamennyi egyházközségéhez. Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Február 29-én a szavazóurnák elé járulhatunk, hogy leadjuk szavazatunkat és újabb négy esztendőre összeálljon országunkban a 150-tagú parlament, amely dönt, törvényeket alkot, felelősséget hordoz. Fontossága abban van, hogy a jelenkori világ sokszor ijesztő jelenségeit látva, mégis az emberi élet Isten által megalkotott rendjét szem előtt tartva az ország állampolgárainak…folytatás…