Adventi ének

Adventi ének

Szabolcska Mihály: Adventi ének Szállj, szállj magasra, szíveink reménye Vezess el minket Jézusunk elébe, Ragyogj előttünk fénynek oszlopával: Szent bíztatással. Hogy jó az Isten, ráüt a viharra, Vidám szivárványt sző a borulatra; Igéje napfény, az ragyog felettünk, Mit félne lelkünk? Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk, Nem tart soká már bűnben bujdosásunk. Az ígéretnek földjére érkezünk, Jézus az nekünk. Ő lesz a váltság élet-birodalma; Változz’ örömre szívünk aggodalma. Az…folytatás…

Ha senkiben…

Ha senkiben…

Balog Miklós: Ha senkiben… (Mikeás 7,5–10) Ha senkiben se’ bízhat már az ember, nincs jó barát és nincsen hű rokon, nem láthat túl a gyötrő gondokon, csak durvaságot kap, de szólni nem mer, nehogy a rossz hatványozottan érje; reménységét akkor se adja fel, az Úr e bús sötétben is felel: Szolgám, kihozlak én az égi fényre, s nem csúfolhatnak: „hol van Istened?” mert én leszek bizonyság is neked, csak várd…folytatás…

Alkalmaink a karácsonyi ünnepkörben

Alkalmaink a karácsonyi ünnepkörben

Hétfő, 2018. december 17. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Szerda, 2018. december 19. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – gyülekezeti terem – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Péntek, 2018. december 21. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Vasárnap, 2018. december 23. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – templom Hétfő, 2018. december 24. – 17.00 óra – Karácsony böjtje,…folytatás…

Tíz gíra

Tíz gíra

Gerzsenyi Sándor: Tíz gíra „Kereskedjetek, amíg megjövök!” – Mondta az Úr, és messzi-tartományba Távozott: dicső égi országába. S én itt maradtam szolgái között. Mielőtt elment, énrám is hagyott Tíz értékes gírát, hogy megpróbáljon. Kegyes volt hozzám Uram és Királyom. Azóta én az adósa vagyok. Lám, elszállt fölöttem az idő. Közel a nap, hogy Uram visszatérjen. Számolgatom, mennyit „hozott” a pénzem. Tudom, nemsoká ő vesz majd elő”. S megkérdezi: A gírámmal…folytatás…

Adventi kiáltás

Adventi kiáltás

Lukátsi Vilma: Adventi kiáltás Még el sem sárgultak a levelek, zöld lombokra hullott le a hó, ősz nélkül jön a tél? Riadt kérdés, és a válasz elgondolkoztató, mert nem meteorológus adja: magunknak kell töprengenünk rajta’. …ha nincs advent, lesz-e majd karácsony? Váratlanul várjuk az Urat? A zöld lombú, behavazott erdő nem lelkünk állapotára mutat? – Hogy várjuk Urunk visszajöttét? – Nemcsak fenyőfás ünnep közeleg! – Sűrűsödnek a bibliás jelek: –…folytatás…

Hegyről hazafelé

Hegyről hazafelé

Siklós József: Hegyről hazafelé Szelíd leszek, ha megaláznak. Nem gyötörnek emésztő vágyak, nem diadalt: – békét kívánok, s a mennyek országára várok. Naponta célom: azt keresem, mi igaz s elveszíthetetlen. V a l ó d i gazdagságra vágyva építem házam kősziklára, lelkemben szent szavak égnek, hazamegyek hát – sónak, fénynek, s ha árad felém szitok, átok: őszintén mindent megbocsátok. Nem törekszem fénylő babérra. Szolgálni rejtve: lelkem célja. Homlokomon nincs gond-barázda,…folytatás…

A jelekre figyeljünk!

A jelekre figyeljünk!

Groska József: A jelekre figyeljünk! Az utolsó napokban majd sok jel Üzeni: Krisztus jövetele közel. Mert a sugárzó Nap elsötétedik, A Hold többé már nem fénylik. Az ég csillagai lehullanak, Az elemek megégve felbomlanak… Félelmetesen zúg-búg a tenger, Sír és fél majd minden ember. Ha Krisztus jele feltűnik az égen, Ő újra eljön az égfelhőiben, Hatalommal és dicsőséggel, Angyal-seregek kíséretével. Mi azért a jelekre figyeljünk! Szüntelenül égjen a mécsesünk. Ébren…folytatás…

Ádventi örvendezés

Ádventi örvendezés

Fejes Ádám: Ádventi örvendezés Utaidat vágyva kerestem, S utaid megtaláltak engem. Csodáidat látni akartam, S ámulok rajtuk szakadatlan. Titkaidat bogoztam egyre, S most, mint gyermek az egyszeregyre, úgy nézek rájuk, dicsekedvén, ujjong szívem kegyelmed kedvén; mert szereteted egyszerűség, irgalmasságod csupa hűség, s egy értelme van a keresztnek: hogy megkerestek és szeretnek! Hát hirdetem, hogy útja száz van minden szívhez a nagyvilágban, keresni kell és rátalálni ma, akinek Ő a vágya…folytatás…

Tanács

Tanács

M. Erismann – ITné: Tanács Ha bánt a bú, a bánat, a szív vigaszra vár, Ha űznek éji ámyak, s az álom messzejár: Tekints fel jó Atyádra, Ő hallja hő imád, Karját feléd kitárja, ne félj, gondol reád. Míg fájón hull a könnyed, mert álmod összetört, Úgy érzed, nem lesz könnyebb a kín, mi meggyötört: Fordítsd Atyádhoz arcod, csak Ő adhat vigaszt, Megérti minden harcod, s lecsendesíti azt. Oly régen…folytatás…