Hálaadás az idősekért

Hálaadás az idősekért

Füle Lajos: Menedékem Múló időm, Uram Teremtőm, csak forgács az időtelenből, a véges út, a földi pálya a teremtés hasadt szilánkja. Hogy is lehet, hogy e szilánkot jelenléteddel így megáldod? S a halandó emberi lelket hatalmaddal újjáteremted? Köszönöm, hogy hinni, remélni én is ide jöhettem: é l n i ! S földi időm, ha itt letelne, kaput nyitsz az időtelenbe, mert a múlás csalóka látszat, mert hatalma nincs a halálnak…folytatás…

Idén is megtartottuk a napközis tábort

Idén is megtartottuk a napközis tábort

Hálás örömmel számolunk be arról, hogy Isten segítségével, 2023. július 10–14. időpontban, gyülekezetünkben is megvalósulhatott a Vakációs Bibliahét. A hét témáját a KOEN (Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért alapítvány) megbízásából a Dunántúli Református Egyházkerület KOEN munkacsoportja dolgozta ki. A téma: KAPTÁR-RUHATÁR. Központi gondolat: A keresztyén ember Krisztustól kapja az identitását, nem maga választja és rakja össze. Ez az identitás azonban sokkal gazdagabb, mint az, amit magunktól tudnánk felépíteni. A napi…folytatás…

Rimaszombatban találkoznak a református középiskolák

Rimaszombatban találkoznak a református középiskolák

Ünnepi istentisztelettel kezdődött a Kárpát-medencei Református Középiskolák XXVI. Találkozója Rimaszombatban. Géresi Róbert püspök a Zsolt 46,9 verse – „Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön” – alapján hirdette isten igéjét, amely a találkozó idei jelmondata is. Dr. Papp Kornél az Országos Református Tanáregyesület elnökeke köszöntötte 33 intézményből érkezett mintegy 150 résztvevőt. Molnárné Pelle Beáta a rimaszombati Református Oktatási Központ igazgatója a házigazda nevében köszöntötte a vendégeket,…folytatás…

Szószékcsere

Szószékcsere

A Gömöri Református Egyházmegye lelkészei 2023. június 18-án újra elcserélik szószékeiket. Mindazon lelkészek, akik bekapcsolódnak a szószékcserébe ezen a vasárnapon nem a saját gyülekezetükben, hanem a számukra kijelölt helyen fognak szolgálni. Gyülekezetünkbe ezúttal Abaházi Zsolt simonyi lelkipásztor érkezik, Kovácsné Tímár Ildikó lelkipásztor Felfaluba és Alsófaluba, Molnár Sándor lelkipásztor Lőkösházára és Felsőrásra megy szolgálni. A szószékcserében résztvevő lelkészek beosztása: Abaházi Fejes Ágnes – Balogtamási, Nagybalog, Uzapanyit; Abaházi Zsolt – Rimaszombat; Bihari…folytatás…

Alkalmaink a pünkösdi ünnepkörben

Alkalmaink a pünkösdi ünnepkörben

Hétfő, 2023. május 22. – 7.40 óra – hétkezdő istentisztelet – templom – 16.00 óra – bibliaóra – gyülekezeti terem – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Kedd, 2023. május 23. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Szerda, 2023. május 24. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – gyülekezeti terem Csütörtök, 2023. május 25. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem – 17.30…folytatás…

Készüljetek fel a hivatásotokra, és utána gyertek haza!

Készüljetek fel a hivatásotokra, és utána gyertek haza!

A rimaszombati Református Oktatási Központ közössége 2023. május 19-én istentiszteleten búcsúzott a Tompa Mihály Református Gimnázium huszonnyolc ballagó diákjától. Az alábbiakban az igazgató ünnepi beszédét tesszük közzé. „Kedves Diákok! Kedves Kollégák! Tisztelt Szülők és Hozzátartozók! Kedves Testvérek! Az elmúlt hónapokban különböző alkalmak során többször hallgattam az egyik elöljárónk ünnepi beszédét. Általában különböző iskolák igazgatói vagy igazgató-helyettesei ültek mellettem. Helyenként megjegyezték, hogy a szónok nem az alkalomhoz illő dolgokról beszél. Gyakran…folytatás…

Az édesanyákra emlékeztünk…

Az édesanyákra emlékeztünk…

Május első vasárnapja minden ember számára egy nagyon fontos alkalom, hiszen ezen a napon mindenki az édesanyját köszönti anyák napja alkalmából, ezzel is kifejezve azt a sok-sok jóságot, szeretetet, gondoskodást, amit szavakkal alig lehet kifejezni. Az idei évben erre az ünnepségre a rimaszombati református templomban május 7-én délelőtt, a vasárnapi istentisztelet keretein belül került sor. Az istentiszteleten Kovácsné Tímár Ildikó, az egyházközség lelkipásztora, Pál Timóteushoz írt második levele, 1. fejezetének…folytatás…

Jánosiba megyünk istentiszteletre

Jánosiba megyünk istentiszteletre

A Rimaszombati Református Egyházközség presbitériuma 2010-ben jóváhagyta, hogy megemlékezve arra a 13 esztendőre (1771–1784) amíg Rimaszombatban tiltva volt a református vallás gyakorlása, az egyházközség tagjai minden év húsvétot követő vasárnapján közösen Jánosiban, Alsópokorágyon vagy Zeherjén vesznek részt istentiszteleten. Gyülekezetünk 2023-ban is a húsvétot követő vasárnapon (2023. április 16-án) a Jánosi Református Egyházközségben vesz részt istentiszteleten. A rendhagyó istentisztelet 11.00 órakor kezdődik, igehirdetéssel Szarvas László lelkipásztor szolgál . Kérjük testvéreinket, hogy…folytatás…

Krisztus feltámadott

Krisztus feltámadott

Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott; Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat, De él, ezért szent nevét, Zengjük ő dicséretét. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! (501. dicséret) A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére,…folytatás…