Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
http://rirek.sk/palyazati-felhivas/

A Tompa Mihály Református Gimnázium (Rimaszombat, Daxner u. 42) pályázatot hirdet pedagógus munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
– magyar nyelv és irodalom – szlovák nyelv és irodalom szakos tanári képesítés
– erkölcsi feddhetetlenség
– egészségügyi alkalmasság
– a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a polgári nevelés tanítására szerzett képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– önéletrajz
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
– erkölcsi bizonyítvány
– egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.
A munkakör betöltésének ideje: 2017. szeptember 1-től.
A munkavégzés helye: Tompa Mihály Református Gimnázium, Daxner u. 42, Rimaszombat.
Munkaidő: teljes munkaidő
Kapcsolattartó: Molnárné Pelle Beáta igazgató, tmrg@reformata.sk, 047/56 21 511
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Tompa Mihály Református Gimnázium (Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota) címére történő eljuttatásával. Kérjük a borítékon feltüntetni: pedagógus munkakör.
A pályázat elbírálásának módja:
A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után születik döntés az alkalmazásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.