Református óvoda indulhat Rimaszombatban

Református óvoda indulhat Rimaszombatban
http://rirek.sk/reformatus-ovoda-indulhat-rimaszombatban/

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak is lehetősége nyílott óvoda- és bölcsődehálózat létrehozására. Az elkövetkező kétéves időszakban reménység szerint Nagykapostól Pozsonyig 20 településen indulna egyházi óvoda- illetve bölcsőde.

Külön öröm számukra, hogy több település mellet Rimaszombat is bekerülhetett a programba, a Rimaszombati Református Egyházközség is óvodafejlesztési támogatásban részesült.

Egyházközségünk eredetileg úgynevezett zöldmező-beruházással egy új óvodaépület felépítésében, gondolkodott, ahol a bölcsőde mellett legalább három csoportban folyhatna óvodai foglalkozás. Ehhez elkészültek az előzetes tervek és elkészült a költségvetés is. Mivel a városban élő óvodások száma az épület felépítésével nem változna, a város által fenntartott óvodák létszáma értelemszerűen csökkenne, egyik-másik ingatlan megürülne, alternatívaként felmerült, hogy egyházközségünk nem új óvodaépületet épít, hanem meglévő óvodaépületet vásárol, és teljes körűen felújít.

A két alternatíva költségigényének összevetése jelenleg is folyik. Hála Istennek nem csak az anyagi fedezetünk van meg az egyik vagy másik beruházás megvalósításához, hanem elegendő idő áll rendelkezésre, hogy gyermekeink szempontjai szerint a legoptimálisabb alternatívát válasszuk.

Célunk, hogy gyermekeink számára hosszú távon méltó és fejlődésük szempontjából, a 21. század követelményeinek megfelelő környezetet biztosítsunk az óvodai foglalkozáshoz.

Minden beruházás esetében – így Rimaszombatnál is – 2017. év végéig kell eldőljön, melyik alternatívát választjuk, és 2018. december 31-ig lehet majd elvégezni az építkezési, vagy felújítási munkálatokat.

Soli Deo Gloria!