RendezŐ!

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2022/08/12-220704-4155-2.jpgRendezŐ!
http://rirek.sk/rendezo/

Évek óta hagyományosan július első teljes hetében szervezzük gyülekezetünk napközis táborát. Hálás a szívünk, hogy Urunk segítségével idén is áldott hetet tölthettünk gyermekeinkkel.

A 2022-es tábori program ötletgazdái a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkipásztorai, a KOEN alapítvány felvidéki önkéntes munkatársai voltak, és a RENDEZŐ címet adták neki.

A hét központi bibliai alapja Jákób ősatya életének a története volt. Ez élettörténeten keresztül a mai korban is felmerülő krízishelyzetekkel is foglalkoztunk, valamint az ezekből való kivezető utakra is rámutattunk a Biblia üzeneteiből.

A tábori anyag készítői így fogalmaztak: Jákób, már születése pillanatában keresi a helyét. Jellemző rá az önzés, a türelmetlenség, az énközpontúság, amit csak erősít a családon belüli kivételezés, a szülők egymástól való eltávolodása, a „kedvenc gyermek” státusza. Sajnos mindezek a jelenségek a mai családokban is jelen vannak. Nincs REND, RENDszer a családokban, a gyerek határozhatja meg, mit szeretne, mit akar, miközben éppen próbálná felfedezni ki is ő, hol a helye a világban. Kusza, egyre kaotikusabb világ veszi körül a gyerekeket, vesz körül bennünket, amelyben egyre nehezebb találni egy biztos biztosítási pontot. Valakit, aki mellett helyére kerülhet az élet, aki mellett választ kaphatok a kérdéseimre, aki nemcsak ismer, hanem elfogad és segít – RENDbe tesz.

Jákób története egy csodálatos történet, Isten átformáló szeretetéről. Ő az, aki átformálja Jákóbot, helyére teszi őt, RENDet tesz életében.
A tábori program központi üzenete: Isten az, aki RENDet tesz életünk minden területén! Hiszen egyedül Ő, a mi Teremtőnk, ismeri életünk teljes forgatókönyvét, amelyben az Ő terve szerint reményteljes jövő vár ránk! ISTEN MAGA A FŐRENDEZŐ! Ő az, aki igazán jól rendez el mindent.

Rimaszombatban is a RendezŐ rendezésére bíztuk táborunk ügyét.

Ő rendezte úgy, hogy 65 gyermek részére hirdethettük az Ige üzenetét.

Ő rendezte úgy, hogy legyen elég vezető, segítő, és támogató, akik gondoskodó szeretettel vették körül a kis „táborlakókat”.

Hálásan köszönjük mindenkinek az odaadó munkát, az építő beszélgetéseket, tanácsokat.

Köszönjük az imádságokat, és a megélt áldásokért is hálásak vagyunk!

Soli Deo Gloria!

Kovácsné Tímár Ildikó, lelkipásztor

A tábor képei Szarvas László jóvoltából megtalálhatóak galériánkban.