Rendhagyó tanévnyitó

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2020/09/200902-3786-1.jpgRendhagyó tanévnyitó
http://rirek.sk/rendhagyo-tanevnyito/

A Református Alapiskolának az iskolahálózatba való besorolásával 2020. szeptember 1-től a gyerekek egy újabb korcsoportja számára adódik lehetőség arra, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház által alapított és fenntartott rimaszombati intézményt látogassa. Az elmúlt több mint 20 év gyakorlatához hasonlóan – újabb gyerekekkel, szülőkkel és pedagógusokkal – kibővült körben szerettük volna közös tanévnyitó istentisztelettel kezdeni az új évet. Sajnos a járványügyi helyzet romlása ezt nem tette számunkra lehetővé.

A 2020.szeptember 1-jén megtartott ünnepi istentiszteleten a református templomban csak a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai és tanárai, az alapiskola pedagógusai, valamint a négyosztályos és nyolcosztályos gimnázium első éves diákjainak szülei vettek részt. Az istentiszteleten Mikos Annamária intézményi lelkész hirdette az igét. Molnárné Pelle Beáta megbízott igazgató ünnepi beszéde után elsőként a Református Alapiskola alsó tagozatának pedagógusai: Zagyi Judit, Mihály Ágnes és Hanyus Elza tanítónők, Herényi Máté Tímea és Privacsek Éva nevelőnők tettek fogadalmat. Őket követően a négyosztályos gimnázium 7 és nyolcosztályos gimnázium 14 első év¬folyamos diákja tett fogadalmat.

Az alapiskola tanulói másnap, szeptember 2-án kis közösségben kezdték meg a tanévet. Az ötödik évfolyamosok az osztályfőnökük vezetésével ismerkedtek egymással és az iskola épületével. Az első és második osztályosok számára a Rárósy-ház udvarán tartottunk rövid tanévnyitó ünnepséget.

A 2020/2021-es tanévet a gimnáziumban 169, az alapiskolában pedig 55 tanuló kezdte meg. Az óvoda két csoportjába 40 gyereket írattak be. Az iskolai klubot két csoportban 47 tanuló látogatja. Az internátusnak az idei tanévben 32 lakója lesz.

Az Úr legyen gyülekezetünk és oktatási intézményeink őriző pásztora!

A Református Alapiskola tanévnyitójának képei megtalálhatók a galériánkban.