Rimaszombatban is letettük az új óvoda alapkövét

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2018/09/14-180904-0370-1.jpgRimaszombatban is letettük az új óvoda alapkövét
http://rirek.sk/rimaszombatban-is-letettuk-az-uj-ovoda-alapkovet/

Rimaszombatban 2018. szeptember 4-én került sor a Kárpát­-medencei Óvodafejlesztési Program keretén belül Magyarország Kormányának támogatásával épülő háromcsoportos református óvoda alapkőletételére.

Molnár Sándor lelkipásztor köszöntőjében elmondta, a gyülekezet minden egyes keresztelő alkalmával fogadalmat tesz arra, hogy minden segítséget megad a szülőknek és keresztszülőknek, hogy gyermeküket hitben nevelhessék. Ez az ismétlődő fogadalom is közre játszott abban, hogy 2016 januárjában egy új református óvoda indítása mellett döntött a presbitérium. 2016 őszén, amikor a kezdteti lelkesedés kicsit alábbhagyott, fiatal magyar szülők keresték meg az egyházközséget, gondolkozzunk közösen, hogyan tudnánk megfelelő mennyiségű óvodai helyet biztosítani a magyar gyermekek számára.

A 2016-os év végén hozták nyilvánosságra Magyarország Kormányának óvodafejlesztési terveit. Ezek a tervek találkoztak a helyi kezdeményezésekkel. A Magyarország Kormányának támogatásával, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretén belül indulhatott meg Rimaszombatban is a református óvoda építése és az alapításának előkészítése.

A leendő óvoda épületét Máté Tamás és Máté Barnabás tervezték, és az építkezési engedély hatálybalépésének másnapján a presbitérium által kiválasztott Molnár András nagybalogi vállalkozó meg is kezdte az építkezési munkálatokat.

Az alapkőletétel során Fazekas László püspök a Lukács evangéliuma 14. része 28–30. verse alapján elmondott igei útmutatásában kiemelte „Építeni akarunk, és ezért kell végezni a számvetést. Nem láthatatlanba futunk, célunk és tervünk van, s azzal sáfárkodunk, amink van. Azzal, hogy itt egy magyar óvoda kezdi meg működését egy téglát beleteszünk a magyarság falába, amely a miénk, amiért mi küzdöttünk, mi próbáljuk megvalósítani, s amely szolgálja a felnövekvő nemzedéket. Hisszük, hogy egy olyan jövőt építünk a mi gyerekeinknek, amely a győzedelmes életre vezet Istennel, a vele való szövetségben s az Ő országát keresve.”

Magyarország Kormányát dr. Grezsa István, a Kárpát­-medencei Óvodafejlesztési Programért felelős miniszteri biztos képviselte, aki ünnepi beszédében kiemelte: Amikor keresztény hitünket védelmezzük, amikor keresztény óvodát építünk, a jövőnkről van szó. Majd hozzátette: itt most Rimaszombatban sziklára épülő várat építünk, de a gyerekeken, diákon, szüleiken, pedagógusokon múlik, hogy milyen erős szellemiség lesz az óvodában, az épülő alapiskolában, vagy a gimnáziumban.

Az óvoda bejárata fölötti torony mértani közepébe Fazekas László püspök, dr. Grezsa István miniszteri biztos, Molnárné Pelle Beáta iskolaigazgató és Molnár Sándor lelkipásztor egy időkpszulát eresztett le. Az építkezés befejezését követően az időkapszula helye meg lesz jelölve, azzal a javallattal, hogy a reformáció 600. évfordulója alkalmából, 2117. október 31-én kerülhet először kibontásra.

Az ünnepség során a rimaszombati gyülekezet és a Tompa Mihály Református Gimnázium mellett működő dicsőítő csoport szolgált énekszóval.

Az ünnepség a nemzeti imádságunk a Himnusz eléneklésével zárult.

Hisszük és valljuk, a most épülő magyar református óvoda, leendő iskolaközpontunk már működő szervezeti egységeivel együtt mindenkor megfelelő segítséget fog nyújtani úgy a szülőknek, keresztszülőknek és a gyülekezet minden tagjának abban, hogy gyermekeiket, hitben járó, Krisztuskövető, vallásukat és nyelvüket megtartó emberekké nevelhessék.

Soli Deo Gloria! Mindezért legyen egyedül Istené a dicsőség!

Az alapkőletétel képei megtekinthetők galériánkban.