Szeresd a karácsonyt!

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2021/12/Modern-Christmas-139.jpgSzeresd a karácsonyt!
http://rirek.sk/szeresd-a-karacsonyt/

Szeresd a karácsonyt,
amíg csak teheted:
Hópelyhek hullását,
a fagyos szeleket,
és Őt, a Megváltót,
a piciny gyermeket,
ki egy csillag alatt,
jászolban született!

Szent minden karácsony,
a hit, s csodák helye,
mert a menny békéje
hozzá költözik le.
Ekkor, hívők ajka
imától lesz hangos,
és hívón kondulnak
a templom harangok.

S lám, a várakozás
koszorús asztala,
Jézus jövetelét
fénnyel magasztalja.
Csillagok gyúlnak ki
fenyőkön, s az égen,
s ragyognak szikrázva
a fönséges éjben.

Áldjad a karácsonyt,
amíg csak teheted:
Hópelyhek hullását,
a fagyos szeleket,
s Őt, ki ajándékként
ontja óvón feléd,
soha el nem múló,
igaz szeretetét!

Rimaszombat, 2021. december

Vaskői Károly gyülekezti tagunk versével kívánunk áldott karácsonyi ünneplést.