Tájékoztató az átjelentkezés lehetőségéről a Református Alapiskolába

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2020/04/refai.jpgTájékoztató az átjelentkezés lehetőségéről a Református Alapiskolába
http://rirek.sk/tajekoztato-az-atjelentkezes-lehetosegerol-a-reformatus-alapiskolaba/

Az érdeklődő szülők megkeresésére ez úton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a szeptember 1-jén induló Református Alapiskola 2–5. évfolyamába 2020. május 1-től 2020. május 31-ig lehet átjelentkezni.

Az iskolaváltás lépései:
1. lépés: A tanuló törvényes képviselője kérvényezi a tanuló felvételét a Református Alapiskolába 2020. szeptember 1-től. Ezt a mellékelt Felvételi kérelem kitöltésével, aláírásával és leadásával teheti meg 2020. május hónap folyamán. Javasoljuk, hogy a jelenlegi helyzetben a kitöltött, aláírt és scannelt kérvényeket elektronikus úton küldjék el az alapiskola@reformata.sk e-mail címre. A kérvényeket postán is elküldhetik a Tompa Mihály Református Gimnázium, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota címre. Személyesen szintén a gimnázium titkárságán adhatók le a kérvények 2020. május 21-én 8.00-tól 14.00 óráig.

2. lépés: A Református Alapiskola igazgatója határozatot ad ki, amelynek egyik példányát elküldi a törvényes képviselőnek, a másik példányát pedig annak az alapiskolának, amelyből a tanuló átiratkozott. Az alapiskolától ugyanakkor kikéri a tanuló törzslapjának másolatát.

3. lépés: Ezt követően a törvényes képviselő kérvényezi a korábban látogatott alapiskolában a tanulói jogviszony megszüntetését a mellékletben található másik kérvény kitöltésével. Itt az új tanulói jogviszony kezdeteként 2020. szeptember 1-jét kell megadni. Ezt a kérvényt javasoljuk június 20-ig eljuttatni az alapiskolába.

A felvételi kérelem és a tanulói jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmet itt tölthető le, valamint kikérhető az alapiskola@reformata.sk e-mail címen.