Tisztújítás eredménye

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2020/09/választás-rirek.jpghttp://rirek.sk/wp-content/uploads/2020/09/választás-rirek.jpgTisztújítás eredménye
http://rirek.sk/tisztujitas-eredmenye/

2020. augusztus 30-án megtartottuk tisztújító egyházközségi közgyűlésünket. A közgyűlésen a jelenlévő választójoggal rendelkező önálló egyháztagok két gondnokot és tizennyolc presbitert választottak, akik az elkövetkező hat évben a lelkészekkel közösen kormányozzák majd egyházközségünket.

Gondnoknak Bán Zoltán és Borbás Barnabás lett megválasztva.

Az elkövetkező ciklusban presbiterek lesznek: Bőd Sándor, Csomós Elemér, Hizsnyan Zsuzsanna, Burszki József, B. Kovács István, Sikó Elemérné, Tari Mária, Czeglédy Zoltán, Béres Bálint, Boros Zoltán, Huszár Zsuzsanna, Hutka Edit, Szabó Edit, Arany Nikolett, Poór János, Molnár Gábor, Czakó Attila és Széplaky Tünde.

Pótpresbiternek Máté Zoltán, Pósa Judit, Varga Tünde, Kónya Katalin, Sebők Attila, Szabó Gabriella, Kovács György, Ubreži Árpád, Topor Bálint, Farkas Katalin és Pál Dezső lett megválasztva.

Mivel a meghatározott tizenöt napon belül senki sem emelt panaszt a választás ellen, a választás eredménye 2020. szeptember 15-én jogerőre emelkedett.

A megválasztott tisztségviselők 2021. január 1-jét követően lépnek hivatalba.