Vizsga előtti üzenet!

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2021/10/Konfirmacio-165-2.jpgVizsga előtti üzenet!
http://rirek.sk/vizsga-elotti-uzenet/

Isten így szól: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,15)

Kedves Konfirmandusok, Presbiterek, Kollégák – Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Hát elérkezett ez a nap is, eljött ez az óra is, amitől kicsit tartottunk, ami a számonkérés ideje. Reggel, talán többen voltatok, akik arra gondoltatok, de jó lenne, ha már este 17.30 lenne! De jó lenne, ha már túl lennék rajta!

Most azzal a biztatással szólok elsősorban hozzátok, hogy ne aggódjatok – Ti is túl lesztek rajta, túl fogtok jutni rajta. Mindannyian együttérzünk veletek, hiszen mindannyian tudjuk, mi az izgulni, aggódni, félni. Bizony mi felnőttek is sokszor érezzük, hogy beborul az ég, nem tudjuk mit hoz a következő perc, vajon kijutunk-e a fényre, vajon ki tudunk-e mászni a gödörből?

Az egyik igei útmutató szerint hétfőn olvastam a felolvasott igeverset, melyben Isten így szól: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.”

Engem megerősített ez a bátorítás. Isten meg akar szabadítani a nyomorúságból, a feszültséget okozó helyzetből… Nekem csak meg kell kérnem Őt erre… Nekem csak segítségül kell hívnom Őt… Őt a Mindenhatót, akinek semmi sem lehetetlen Dániel az oroszlánok verméből szabadult meg…
Péter a börtönből…
Jónás a nagy cet gyomrából…
A tanítványok a vihartól…
A leprások a betegségtől…
Tamás a kételytől…
Lázár a sírból…
Pál a bilincseitől…

Hiszem, hogy Isten a mában is munkálkodó Úr, aki most is át akar segíteni minket dolgokon.

Titeket is a vizsgán. Még akkor is, ha annyi mindennek nem értitek a lényegét, kételkedtek, vagy éppen feleslegesnek tartjátok. Még akkor is, ha sokszor úgy gondoljátok, jól megvagytok Isten nélkül is. Templom nélkül is. Hittan nélkül is. Meg káté nélkül is.

Én hálás vagyok Istennek, hogy eddig eljuttatott mindnyájunkat. Hálás vagyok, amiért megengedte, hogy megszülessetek. Hálás vagyok szüleitekért, akik megkereszteltetve titeket, ígéretet tettek arra, hogy Titeket keresztyén hitben nevelnek, illetve neveltetnek. Hálás vagyok a soksok együtt eltöltött évért. Jól emlékszem az ovis hittanokra, az alsós hittanórákra – amikor gyermeki hittel rácsodálkoztatok Urunk csodáira. Hálás vagyok azért a társatokért, aki elfogadva a mennyország csodáját oda is költözött. És hálás vagyok a kátéórákért is. Azért, hogy minden „józan ész” ellenére, is kitartottatok. Hogy meghallgattatok, hogy kételkedtetek, hogy a magatok módján foglalkoztatok Isten titkaival. És megtanultátok a nagy parancsolatot. Hogy szeressük az Istent és szeressük egymást. Ezt megélni nem könnyű. Sőt olykor még ciki is. Egyszerűbb és menőbb bunkónak és undoknak lenni a másikkal szemben, kicsit beszólni, kicsit leszólni, kicsit flegmáskodni. Mindezeket együtt megélve veletek, mégis úgy gondolom, hogy mindezekkel csak álcáztátok valódi éneteket.

Most itt vagytok együtt ugyanazon teherrel a vállatokon, ugyanazért izgulva, hasonló érzésekkel. Talán a közös imánkon kívül, még magatokban is imádkoztatok. Ha igen, jól tettétek!

Mert Isten így szól ma hozzátok is: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.”

Ő mindannyiunk felé kinyújtja szerető kezét, féltőn keblére von, megvigasztal, erőt ad és megsegít. Ha hittel kérjük tőle.

Imádkozzunk:
Köszönjük Urunk, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van ránk. Köszönjük, hogy Te akkor is hűséges úr vagy, ha mi hűtleneknek bizonyulunk annyi sokszor.
Légy áldott szeretetedért, bocsánatodért, irgalmadért – Fiadért az Úr Jézus Krisztusért!
Most ismét Téged hívunk segítségül, kérünk áldj meg minket, segíts meg minket! Könyörgünk bölcsességért, hitért és bátor helytállásért!
A Te oltalmadba ajánljuk önmagunkat, ezt a mai vizsgát. Légy velünk, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen

Kovács Tímár Ildikó lelkipásztor

A konfirmációs vizsga és a konfirmáció fényképei megtalálhatóak galériánkban.