Fellobbant a remény lángja

http://rirek.sk/wp-content/uploads/2023/12/Advent-6-1.jpgFellobbant a remény lángja

A rimaszombati református templomban a második gyertyát, a remény gyertyáját gyújtottuk meg az adventi koszorún december 10-én délelőtt.

A remény és az eljövetel gondolatát már nagyon sokan és sokszor összekapcsolták. Nem véletlen hát, hogy a koszorún ilyenkor fellobbanó gyertya lángja arra a reményteli bizakodásra utal, amellyel választott népe századokon át várta a megígért Megváltónak a megérkezését.

A hit mellett a remény is erőt ad a mindennapok során, hiszen Isten ezek által erősít minket lelkiekben, és tudtunkra adja, hogy ha benne bízunk, akkor bármi lehetséges. A reményről szóló bibliai történetek arra ösztönöznek bennünket, hogy bízzunk és reménykedjünk Istenben.

Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Mikos Annamária, a gimnázium intézeti lelkésze végezte, aki az apostoli köszöntés, imádság után János Apostol 1. levele 4. fejezetének 7–9. verseit olvasta fel, majd ezen igeversek mentén szólt a hívekhez.

Az igehirdetést követően a Tompa Mihály Református Gimnázium küldöttségének rövid műsora tette az ünnepet felemelőbbé. Előbb Szabó Réka, a gimnázium 9. évfolyamának a tanulója Ady Endre: Az Úr érkezése című versét szavalta, majd az iskola néhány tanulójából alakult dicsőítő csoport adventi énekekkel szolgált jelenlevők között.

Kövessük hát a remény csillagát, hogy elvezessen minket a karácsony szent estéjéhez!

Az istentiszteleten készült képek megtalálhatóak galériánkban.

Csomós Elemér, presbiter