Keresztelés

Keresztelés
http://rirek.sk/kereszteles-52/

Júniusban Hajdú Lili, Krišteková Lea és Krišteková Ema részesült a keresztség sákramentumában.

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields