Házasságkötés

Házasságkötés
http://rirek.sk/hazassagkotes-20/

Egyházközségünkben szeptember hónap folyamán Bán Ágnes és Fejes Vladimír kötöttek házasságot.

„Ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg: néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.” Ruth 1,16–17