Alkalmaink a pünkösdi ünnepkörben

Alkalmaink a pünkösdi ünnepkörben

Hétfő, 2023. május 22. – 7.40 óra – hétkezdő istentisztelet – templom – 16.00 óra – bibliaóra – gyülekezeti terem – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Kedd, 2023. május 23. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Szerda, 2023. május 24. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – gyülekezeti terem Csütörtök, 2023. május 25. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem – 17.30…folytatás…

Készüljetek fel a hivatásotokra, és utána gyertek haza!

Készüljetek fel a hivatásotokra, és utána gyertek haza!

A rimaszombati Református Oktatási Központ közössége 2023. május 19-én istentiszteleten búcsúzott a Tompa Mihály Református Gimnázium huszonnyolc ballagó diákjától. Az alábbiakban az igazgató ünnepi beszédét tesszük közzé. „Kedves Diákok! Kedves Kollégák! Tisztelt Szülők és Hozzátartozók! Kedves Testvérek! Az elmúlt hónapokban különböző alkalmak során többször hallgattam az egyik elöljárónk ünnepi beszédét. Általában különböző iskolák igazgatói vagy igazgató-helyettesei ültek mellettem. Helyenként megjegyezték, hogy a szónok nem az alkalomhoz illő dolgokról beszél. Gyakran…folytatás…

Az édesanyákra emlékeztünk…

Az édesanyákra emlékeztünk…

Május első vasárnapja minden ember számára egy nagyon fontos alkalom, hiszen ezen a napon mindenki az édesanyját köszönti anyák napja alkalmából, ezzel is kifejezve azt a sok-sok jóságot, szeretetet, gondoskodást, amit szavakkal alig lehet kifejezni. Az idei évben erre az ünnepségre a rimaszombati református templomban május 7-én délelőtt, a vasárnapi istentisztelet keretein belül került sor. Az istentiszteleten Kovácsné Tímár Ildikó, az egyházközség lelkipásztora, Pál Timóteushoz írt második levele, 1. fejezetének…folytatás…

Jánosiba megyünk istentiszteletre

Jánosiba megyünk istentiszteletre

A Rimaszombati Református Egyházközség presbitériuma 2010-ben jóváhagyta, hogy megemlékezve arra a 13 esztendőre (1771–1784) amíg Rimaszombatban tiltva volt a református vallás gyakorlása, az egyházközség tagjai minden év húsvétot követő vasárnapján közösen Jánosiban, Alsópokorágyon vagy Zeherjén vesznek részt istentiszteleten. Gyülekezetünk 2023-ban is a húsvétot követő vasárnapon (2023. április 16-án) a Jánosi Református Egyházközségben vesz részt istentiszteleten. A rendhagyó istentisztelet 11.00 órakor kezdődik, igehirdetéssel Szarvas László lelkipásztor szolgál . Kérjük testvéreinket, hogy…folytatás…

Krisztus feltámadott

Krisztus feltámadott

Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott; Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! Ha ő fel nem támad, Nincs többé bűnbocsánat, De él, ezért szent nevét, Zengjük ő dicséretét. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! (501. dicséret) A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére,…folytatás…

Konfirmációs fogadalomtétel

Konfirmációs fogadalomtétel

Április 2-án, vasárnap délelőtt tíz órakor kettős ünnepre hívogattak a rimaszombati református templom harangjai. Virágvasárnap ünnepnapján, amely hagyományosan kiemelkedik a vasárnapok sorából, a nagyhét nyitányán, Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékeztünk, illetve az igehirdetés mellett konfirmandusaink álltak a gyülekezet színe elé ünnepélyes fogadalomtételre. A templom szinte megtelt ünneplő szülőkkel, nagyszülőkkel, hozzátartozókkal. Az igehirdetés Máté Evangéliuma 21. fejezetének 9. verse alapján szólt: „Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna…folytatás…

Istentiszteleti alkalmaink a húsvéti ünnepkörben

Istentiszteleti alkalmaink a húsvéti ünnepkörben

A húsvéti ünnepkörben a következőképpen tartjuk istentiszteleti alkalmainkat: Virágvasárnap, 2023. április 2. – 10.00 óra – délelőtti istentisztelet – templom Hétfő, 2023. április 3. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Kedd, 2023. április 4. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Szerda, 2023. április 5. – 10.00 óra – bűnbánati istentisztelet – gyülekezeti terem Csütörtök, 2023. április 6. – 17.00 óra – bűnbánati istentisztelet –…folytatás…

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

A rimaszombati református templomban március 15-én, szerdán a 10.30 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten a gyülekezet tagjai a Református Oktatási Központ diákjaival közösen emlékeztünk a szabadságharc 175. évfordulójára, az 1848-49-es évek eseményeire, a magyar forradalom és szabadságharc dicső és áldozatos napjaira. Az istentisztelet kezdetén énekkel magasztaltuk Urunkat, előbb a 89. ének 1. versét (Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…), majd a 831. ének 1–4. versét (Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt…) énekeltük….folytatás…

Elbúcsúztunk Koncsol Lászlótól

Elbúcsúztunk Koncsol Lászlótól

Koncsol László író, szerkesztő a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház volt főgondnoka életének 87. évében 2023. február 17-én – Pál példája szerint – elvégezvén földi futását, megtért Teremtőjéhez. Hátrahagyott testét 2023. február 24-én bocsátottuk hitvese mellé a révkomáromi református temetőben. Egyházközségünk honlapján dr. Erdélyi Géza nyugalmazott püspök írásával búcsúzunk egykori főgondnokunktól. „Gyászoló Gyülekezet, Gyászoló Testvéreim, Barátaim! „Szellemi tejtestvéremnek” – ezekkel a szavakkal ajánlotta nekem egyik alkotását kivételesen közeli barátom, az egyházban…folytatás…